אברכים ותלמידים בישיבות הסדר ובישיבות גבוהות התאגדו כדי לקרוא לרבניהם לחדול מהתכתשויות פומביות ולהפסיק את הקריאות לחרם האחד כלפי השני.

בסרטון שהפיקו והופץ ברשתות החברתיות, פורסמו ציטוטים של רבנים חרדים ודתיים-לאומיים המשתלחים זה בזה, ובסיום הסרטון נכתב: "אנו תלמידי ישיבות בני הציונות הדתית כואבים את הפגיעה בכבוד תלמידי חכמים.

"אנו מתחננים לרבותינו, לכבודה של תורה, בבקשה מכם, נהלו את הדיונים והמחלוקות גם הקשות ביותר, בכבוד ובלי לבזות איש. והאמת והשלום אהבו", ביקשו התלמידים.