באחריות, באמפטיה וללא היסטריה ובראיה ארוכת טווח, אלו המרכיבים שעימם סבור ראש רשות האוכלוסין וההגירה, תומר מוסקוביץ', על ישראל להתמודד עם ההגירה מאוקראינה.

כשהוא פורט את הפרמטרים הללו אומר מוסקוביץ' כי יחד עם הצער והסבל שנגרם לנמלטים מאוקראינה יש לזכור שהנכנסים לא ייצאו במהרה מישראל. עוד הוא מזכיר כי ההגירה הלא חוקית לישראל מאוקראינה היא המשמעותית ביותר לעומת מדינות אחרות עוד לפני המלחמה.

בנוסף עלינו לזכור את הצורך בקליטת עשרות אלפי עולים זכאי חוק השבות לישראל כחלק מאחריותה של מדינת ישראל. מאחר וכך יש לבצע את מהלכי הקליטה באופן מושכל עם מכסה מוגדרת ועל פי בקשות מוקדמות שיועברו לישראל ויאפשרו בחינה של כל בקשה בנחת.

מוסקוביץ' מדגיש כי עלינו לזכור שזו אינה המלחמה האחרונה וגלי הפליטות עוד צפויים להתחולל בעולם, ומשום כך יש להבין שהכללים שייקבעו כעת הם אלה שישמשו את ישראל גם בעתיד.

את הטענה לפיה אין לישראל ממה לחשוש, טענה הנשמעת מפיהם של הקוראים לפתוח את שעריה של ישראל, דוחה תומר מוסקוביץ' ומציין כי גם לפני גלי ההגירה הבלתי חוקיים מאפריקה היו מי שטענו בדיוק את אותה טענה והמספרים הגיעו לכדי שלושים אלף איש שהקשו ומקשים מאוד על דרום תל אביב. חוסר אחריות, הוא אומר, משדרים החוצה למי שמתלבטים אם להגיע לכאן או למקום אחר, ומציאות של חוסר אחריות מביאה אותם להחליט להעדיף הגעה לישראל.

בהתייחס לאיזכור קליטת הווייטנאמים בתקופת בגין כמופת שראוי ליישם אותו גם כעת, אומר מוסקוביץ' כי מספרם של כל הנקלטים אז נקלט כיום בכל יום ויום מאוקראינה. דובר אז על 66 בני אדם שלא נקלטו בשום מקום בעוד היום מדובר בפליטים שמדינות רבות נכונות לקלוט אותם, "לכן ההשוואה היא ממש שלא במקומה".

מוסקוביץ' מעיר כי איש מהמגיעים לישראל אינו מגיע ישירות לישראל אלא מהמדינות העוטפות את אוקראינה ובהן הם לא בסכנת חיים, ולכן הגדרתם רחוקה ואינה דומה למציאות הפליטות שיש מי שמעלה שוב ושוב. "המדיניות שהשרה מנהיגה היא מדיניות אחראית ונושמת, בכל יום רואים מה המצב ומגבים מדיניות לתקופה הקרובה. אני סומך על השרה שהמדיניות תישאר אחראית גם כשהיא תשתנה, היא תיקח בחשבון גם את המציאות של היום שאחרי, כאשר נישאר עם רבים מהאנשים שלא ירצו לעזוב".

למגדירי מדיניות משר הפנים כגזענית מזכיר מוסקוביץ' כי מדינת ישראל נועדה להיות בית לעם היהודי ואין בכך כל אלמנט גזעני, וזהו הבסיס לחוק השבות שגם הוא אינו גזעני אלא נובע מהיות ישראל ביתם היחיד של היהודים. "זכאי שבות יקבלו כאן יחס אחר. אם זו גזענות אז אפשר לקפל את העסק. מדינת ישראל היא מדינה יהודית הדואגת קודם כל לבניה שלה".

מוסקוביץ' מתאר את המאמצים הכבירים של עובדיו בשעריה של ישראל ומברך אותם על הפעילות המורכבת מול עומס כבד. לדבריו גם אם התמונות שתיעדו את העומס קשות הרי שהשרה פעלה על מנת שהן לא יחזרו ולא ניתן לקבוע מדיניות על פי חזות תקשורתית אחת.

עוד מספר מוסקוביץ' על ניסיונות של גורמים עברייניים, בהם גם כאלה העוסקים בסחר בנשים, המנסים לנצל את המהומה על מנת להכניס לישראל נשים גם ממדינות אחרות שאינן קשורות למלחמה. מדובר בניצול לרעה, הוא אומר ומתאר כי באוקראינה עצמה מנצלים סוחרי נשים את העובדה שהגברים נשלחו לקרבות וניתן לפתות את הנשים להגיע לישראל. "כל זה מחייב אותנו לא להיכנס ללחץ ולשקול גם את הימים שאחרי המלחמה. עלינו להיות אמפטיים אבל קודם כל אחראים".