ח"כ גפני: נהפך לאבל מחולנו

לתרומה לעילוי נשמתו של הרב לחצו כאן