הרב חיים קנייבסקי
הרב חיים קנייבסקי צילום: באדיבות המצלם

לפני עשרים וארבע שנים הוזמנתי לדין תורה אצל הרב חיים קנייבסקי. לימדתי בישיבה התיכונית אוהל שלמה בבאר שבע, אבא של תלמיד נהיה חרדי ורצה להוציא את בנו מהישיבה לישיבה חרדית.

אני אומר לאביו שזאת טעות ועל הבן להישאר בישיבה התיכונית, מציע לו שנלך לדין תורה, אצל איזה רב שהוא מעוניין.

הוא ביקש אצל הרב חיים קנייבסקי, וכמובן הסכמתי. אנחנו מגיעים לרב חיים קנייבסקי, אב התלמיד מגיע עם חליפה ואני כהרגלי.

האבא מציג את דרישתו להוציא את הבן מהישיבה התיכונית. ואז הרב פונה אלי ושואל אותי: "ומה הרב אומר?".
ואני מציג את דעתי שעל הבן להישאר בישיבה התיכונית. האבא מגיב, והרב חיים קנייבסקי פוסק ואומר לאב: "תקשיב לרב ותעשה מה שהוא אומר".

אני ממשיך לעקוב אחרי הרב חיים ולומד מספריו, ולאחר שנים מגיע אליו פעמים עם גמרא סדורה, פעמיים, פעם אחת עם גמרא סדורה על הבבלי והרב אומר את המילים הקצרות ובראשי תיבות: "בו"ה בו"ה" ובפעם השניה עם הירושלמי סדורה, התבונן הרב עמוקות ואמר "יופי". וזכיתי שהכל היה מצולם על ידי בית הרב שהעביר לי את התמונות.

ביקשתי להוסיף את פרושו של הרב לירושלמי סדורה ואני מקווה מאוד שאכן יצא אל הפועל, כבר בכרכים הקרובים שיגיעו לדפוס, ירושלמי ברכות ותענית. זכינו למאור פנים מיוחד, ברכה, עצה ותושייה במפעל הגמרא סדורה, וראינו מקרוב כיצד מרן הגר"ח היה רגיש לאתגרים של הדור הצעיר עם לימוד הגמרא, בבלי וירושלמי.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

לתרומה לעילוי נשמתו של הרב לחצו כאן