נציבת השב"ס קטי פרי בעדותה בפני הוועדה
נציבת השב"ס קטי פרי בעדותה בפני הוועדה צילום: ברונו שרביט, לע"מ

ועדת הבדיקה הממשלתית לחקירת מחדל בריחת המחבלים אסירים הביטחוניים מבית הסוהר גלבוע סיימה את שלב שמיעת העדויות הראשון והחליטה להזהיר בכירים בשב"ס: רב גונדר קטי פרי נציבת בתי הסוהר, גונדר מוני ביטן סגן הנציבה ומפקד אגף הביטחון והמבצעים, גונדר אריק יעקב מפקד מחוז צפון וגונדר משנה פרדי בן שטרית מפקד כלא גלבוע.

בהודעה שפורסמה מטעם הוועדה נכתב כי "הוועדה נחשפה עד עתה לצדדים חיוביים רבים בעבודת השב"ס והמשרתות והמשרתים בו. מלאכתם חשובה וקשה, והם ראויים להערכה רבה. לצד זאת, נחשפו ליקויים לכאורה בפעילות השב"ס בנוגע למניעת בריחות ממתקני כליאה בכלל, ולבריחת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע ביום 6 בספטמבר 2021. הליקויים לכאורה שבבסיס האזהרה לממלאי התפקידים הם בתחומי המודיעין; הביטחון והמבצעים; מעבר האסירים הביטחוניים בין תאים ואגפים; והיבטי פיקוד שונים".

עוד מציינים כי "האזהרה פירושה שכל אחד מהמוזהרים עלול להיפגע ממסקנות הוועדה והמלצותיה. עם זאת, הוועדה טרם החליטה מה תהיינה המסקנות וההמלצות בסוף הדרך".

למוזהרים נתונה זכות טיעון לפני הוועדה בעצמם או בידי עורך דין. הם יהיו רשאים לעיין בחומרים רלוונטיים שנמסרו לעיון הוועדה, ולבקש לזמן עדים ולהגיש ראיות נוספות.

השר לביטחון הפנים עמר בר לב הגיב לדברים ואמר: "בריחת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע היא ללא ספק כשל חמור בתפקוד שרות בתי הסוהר. לאור זאת הקמתי ועדת בדיקה ממשלתית לבחינת מכלול האירועים בבית כלא גלבוע ובשרות בתי הסוהר בכלל. הוועדה עושה עבודה יסודית ומעמיקה ומצאה לנכון להוציא מכתב אזהרה לנציבת שרות בתי הסוהר רב גונדר קטי פרי, סגן הנציבה ומפקד אגף הביטחון והמבצעים גונדר מוני ביטן, מפקד מחוז צפון גונדר אריק יעקב ומפקד בית הסוהר גלבוע גונדר משנה פרדי בן שטרית".

"האזהרות שניתנו הן כלי עבודה נוסף במסגרת תהליך הבדיקה וחקר האמת, לצד שמירה על זכות הטיעון והצגת מידע משלים של המעורבים. אמתין לסיום עבודתה ולדוח הסופי, אפעל על-פי המלצותיה כפי שהבטחתי ערב הקמתה. כמו כן, מאז הבריחה איננו שוקטים על השמרים. פעלתי ואני פועל ומבצע מאז, מהלכים רבים על מנת להבטיח שמקרה כזה לא יישנה".

עוד הוסיף השר: "חשוב שלא נשכח שאירוע בריחת האסירים מבית כלא גלבוע חשף גם הזנחה ממשלתית חמורה ומסוכנת של שנים שפגעו והובילו לבעיות רבות בשירות בתי הסוהר".