איגרת הניחומים
איגרת הניחומים יחצ

נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס ראש הישיבה חכם שלום כהן שיגר איגרת ניחומים לבני המשפחות של הרב אבישי יחזקאל והרב יעקב שלום הי"ד שנרצחו בפיגוע בבני ברק בשבוע שעבר.

את מכתבי הניחומים שלח באמצעות מקורבו סגן ראש עיריית בני ברק גדליהו בן שמעון וביקשו למסור את תנחומיו לבני המשפחה ושמחמת חולשתו קשה היה עליו לבוא ולנחמם כראוי.

'עיני עיני יורדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי' על שבר כי הושברנו בהילקח מעימנו יחיד ומיוחד מבני החבורה שקדן ועילוי שזכה לחנך ילדי ישראל במסירות בקדושה ובטהרה הק' הר"ר אבישי יחזקאל הי"ד אשר נרצח בידי אויבים בני עוולה ימ"ש כקרבן ציבור לכפר על בני הדור כולו אוי לנו שכך עלתה בימינו", כתב.

"איתא בגמ' שבת קו. "אחד מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה". על כן, עלינו להתחזק בימים קשים אלו אשר אויבינו קמים לכלותינו להוסיף זכויות לעילוי נשמתו הטהורה להתחזק בלימוד התורה ובתפילה וזעקה קמיה דקודשא בריך הוא שיאמר די לצרותנו ויגאלנו גאולת עולמים במהרה כי "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" השתא בעגלה ובזמן קריב, ויהי רצון שלא תוסיפו לדאבה עוד ובבניין ירושלים ננוחם בקרוב בב"א.

בפיגוע בבני ברק נרצחו חמישה אזרחים בתחומי העיר. המחבל חוסל כעשרים דקות לאחר שהחל במסע הירי.