אגרוף בפנים - שוטר תועד מכה מפגין שמחזיק ילד קטן ידידיה אפשטיין