אחרי שנתיים מוציאין את מחיצות הפלסטיק בין הח"כים ערוץ 7