מיכאל פואה
מיכאל פואה צילום: אלנתן גוטווירט

לפני בדיוק 30 שנה באדר תשנ"ב – מרץ 1992 התחוללה בישראל המהפכה החוקתית באמצעות ההצבעה על חוק יסוד כבוד האדם וחרותו.

מול 21 מתנגדים הצביעו 32 חברי כנסת חלקם מהליכוד ואחד אפילו מהמפד"ל בעד החוק, שנתן את הכח לבית המשפט העליון להוביל את מדינת ישראל להיות מדינת כל אזרחיה ולמחוק בשיטתיות את סממניה היהודים. מעטים הבינו את משמעות ההצבעה אז, כפי שמעטים מבינים היום את משמעותה של הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנת איסטנבול בהובלת שר המשפטים גדעון סער היום.

אמנת איסטנבול היא פגיעה חמורה בריבונות והתחייבות של המדינה לחוקק חוקים בהתאם לבקרה של מועצת אירופה. האמנה מהווה התחייבות של המדינה לחינוך מחדש של הציבור הדתי והמסורתי בישראל לאור הערכים הפרוגרסיביים שפירקו את מוסד המשפחה באירופה ודרדרו אותה לקריסה דמוגרפית. הצטרפות ישראל לאמנה היא עוד כלי נשק קטלני בידי ארגוני השמאל ובית המשפט העליון שמעתה יעמידו כל חוק והתנהלות ציבורית במבחן ההתאמה לאמנה זו.

רעל זה כדרך השמאל עטוף בצלופן של מאבק נגד אלימות נשים שכמובן כולם מרגישים חובה להיות שותפים לו, או לפחות חוששים מלהיראות כמי שמתנגדים לו. הגיע הזמן לומר את האמת. מדינת ישראל היא אחד המקומות הכי בטוחים לנשים בעולם. המאבק באלימות נגד נשים כפי שהוא מתנהל היום מונע מימיזאנדריה (שנאת גברים) של ארגוני נשים רדיקליות, והוא מלבה את המאבק בין המינים ומחריף אותו. המחיר שילדים גברים ונשים נפגעי אלימות נשית מוכחשת ולא מטופלת משלמים הוא גבוה מידי, ומחייב שינוי תפיסתי. גברים ונשים צריכים לשלב ידיים ולפעול יחדיו נגד הרוע באשר הוא. באמנת איסטנבול הגברים מוכללים כאלימים ותוקפניים והנשים מוכללות כקורבן, תפיסת עולם מסוכנת והרסנית הפוגעת בסופו של דבר בחברה כולה נשים וגברים.

גדעון סער הולך בדרכם של דן מרידור ואוריאל לין חבריו מהליכוד לשעבר, שהיו בין האדריכלים של מחטף המהפכה החוקתית של חוקי היסוד. אך בעוד המהפכה החוקתית שמה בראש את סדר היום האזרחי על פני סדר היום היהודי בתוך מדינת ישראל פנימה, הולך סער צעד אחד קדימה ומתחייב לצעדי חקיקה אותם תכתיב מועצת אירופה כפי שפותח כמעט כל סעיף באמנה.

הוא אף מאפשר לאספה הפרלמנטרית של מועצת אירופה לבוא ולבחון בדרך קבע את יישומה של אמנה זו. (סעיף 3.70. לאמנה). מדובר בפגיעה ממשית בריבונות המדינה והכפפתה למועצת אירופה בנושאים שהם בליבת ערכי המדינה היהודית – ערכי המשפחה.

בימים אלו הונחה האמנה על שולחנה של הכנסת. חברי הכנסת יכולים וצריכים להביע את התנגדותם לאשור האמנה על ידי הממשלה. אני קורא לכל אחד ואחת לפנות לחברי הכנסת בהם הוא בחר ולדרוש מהם לעשות זאת. רבים מחברי הכנסת כלל לא מודעים למלכודת ההרסנית הטמונה באשור אמנה זו.

חלקם כמו ראש האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר נתניהו אפילו היו שותפים לקידומה. אך עתה הוא רגע האמת, מי שעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית חשוב לו, מי שערכי המשפחה חשובים לו ולא רוצה לראות את מדינת ישראל מתפוררת בעוד 20 שנה כמו אירופה היום, חייב להתנגד לאמנה בכל כוחו.

הכותב: יו"ר בוחרים במשפחה