להקת החתונות ניגון מכוון בקליפ חדש לכבוד יום העצמאות. ניגון "לעושה נפלאות" הוא ניגון המיוחס לבעל שם טוב, וחסידים נוהגים לשיר אותו בסעודת משיח בשביעי של פסח. מה יותר מתאים ממנו לתאר את חגי גאולתנו האחרונה?

הנה ביצוע מיוחד לקראת יום העצמאות. "הרגשנו שהמקום הכי מתאים לצלם בו את הניגון המיוחד הזה, הוא חבל הארץ המתחדש בחולות חלוצה, בו זכינו לראות בעינינו בשוב ה' ציון".