שירות התעסוקה
שירות התעסוקה צילום: באדיבות שירות התעסוקה

מחקר חדש של פורום ארלוזורוב בוחן את השפעתה של העבודה המאורגנת על השכר ואי־השוויון בישראל ומשווה את הנתונים ל־26 מדינות מפותחות בעולם.

מהמחקר עולה, כי ישראל נמצאת במקום השני בקרב המדינות שנבחנו והעובדים המאוגדים בישראל נהנים משכר גבוה יותר ב־13 אחוזים מאלו שאינם מאוגדים.

מהמחקר שערך פורום ארלוזורוב, עולה, כי ברוב המדינות שנסקרו נהנים העובדים המאורגנים משכר הגבוה ב־5 אחוז עד 14 אחוז יותר מאלו שאינם מאוגדים. בישראל, השכר של העובדים המאוגדים גבוה ב־13 אחוז לעומת אלו שלא מאוגדים, והוא שני רק לאירלנד.

עוד עולה מן המחקר, שנערך על ידי הדוקטורנט מתן קולרמן, כי תמונת מצב עדכנית של העבודה המאורגנת בישראל מעלה כי בישראל כ־000,870 עובדים החברים בארגוני עובדים ומספר העובדים המכוסים בהסכמים קיבוציים הוא כ־000,200,1) כ־21 אחוז ו־30 אחוז מכוח העבודה בהתאמה).

המחקר סקר גם את ההשפעה של ארגוני העובדים על התעסוקה, תוך התמקדות בהשפעה אחת – גמישות שוק העבודה, כלומר כיצד שוק העבודה מגיב למשברים וזעזועים חיצוניים. המשק הישראלי מתאפיין בגמישות גבוהה – היציאה ממשברים כלכליים והחזרה לשיעורי אבטלה נמוכים היא מהירה במיוחד. על פי קולרמן, סביר להניח, שחלק מהסיבות לגמישות גבוהה זו היא הנכונות של ארגוני העובדים לגלות אחריות בתקופות משבר, כפי שניתן לראות בנטיה של ההסתדרות לחתום על הסכמים ריכוזיים מול המדינה וארגוני המעסיקים עם התפרצותו של משבר כלכלי.