יפעת שאשא ביטון
יפעת שאשא ביטון צילום:Yonatan Sindel/Flash90

משרד החינוך חשף היום (שני) את הפרטים המלאים של תכנית הגמישות הניהולית לבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות, וכן לרשויות המקומיות. התכנית תחול על בתי הספר הרשמיים.

במסיבת עיתונאים משותפת בה השתתפו שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר, יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס ויו"ר המועצות האזוריות שי חג'ג' הוסבר כי החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ג) יקבלו לראשונה בתי הספר והרשויות המקומיות כ- 2.4 מיליארד שקלים תקציב גמיש, שינוהל על ידם באופן עצמאי.

התקציב יוקצה מדי שנה, באופן דיפרנציאלי, בהתאם למדד הטיפוח של כל בית ספר ולמספר התלמידים הלומדים בו, כאשר התקציב לרשויות יוקצה להן על פי אשכול הלמ"ס שלהן ומספר התלמידים הגרים ביישוב.

במשרד החינוך אמרו כי "עיקרון ההקצאה הדיפרנציאלית נועד לתעדף את המענים שיש לתת לתלמידים המגיעים מרקע חברתי כלכלי נמוך ולרשויות המצויות באשכולות למ"ס נמוכים, כדי להעצים אותם ולהגביר בעבורם את הזדמנויות ההצלחה".

התקציב יועבר לבתי הספר באמצעות חשבונות ייעודיים, והוא יכלול 2.1 מיליארד שקלים תקציב גמיש. בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים יקבלו בממוצע תקציב גמיש שינוע בין 300,000 שקלים למיליוןשקלים₪ (בהתאם למדד הטיפוח וגודל בית הספר). החטיבות העליונות תקבלנה גמישות תקציבית במסגרת המשאבים הקיימים, זאת לצד תוספת התקציב שניתנה להם.

לרשויות ולמועצות יועבר תקציב גמיש כולל בסך של 300 מיליון שקלים (בהתאם לאשכול הלמ"ס ומספר התלמידים המתגוררים ביישוב). יודגש, כי התקציב לבתי הספר, לרשויות ולמועצות מוגן מפני קיצוצים.

בינואר 2023 מנהלי בתי הספר יקבלו כרטיסי אשראי ובו כל התקציב המיועד להם. בכרטיס זה הם יוכלו לרכוש את השירותים החינוכיים שנדרשים להם. המהלך יחל במתכונת פיילוט.

ממשרד החינוך נמסר כי "התכנית מהווה מהלך חינוכי ראשון מסוגו, שכן לראשונה משרד החינוך מצמצם את סמכויותיו לטובת העברתם אל בתי הספר ואל הרשויות. אלה יחליטו אילו מענים מדויקים יש לתת לתלמידים, ואף לרכוש אותם באופן עצמאי. הם יוכלו לקדם באופן עצמאי יוזמות חינוכיות ולרכוש שירותי חינוך מעבר לאלה שיינתנו להם על ידי המשרד. מתכונת עבודה חדשה זו תעצים את היכולות של בתי הספר והרשויות ותאפשר להם לתת לתלמידים מענים מדויקים ומהירים, בהתאם לצרכים המשתנים שלהם. היא תגדיל את האפקטיביות הבית ספרית ותעמיק את השותפות עם ההורים ואת מקומם בתוך הקהילה".

לצד זאת, המשרד ילווה את הטעמת התהליך באופן דיפרנציאלי, בהתאם למורכבות בית הספר והיכולת שלו להתמודד עם הרחבת הסמכות והאחריות הניהולית שתינתן לו. המשרד אף יקים יחידת אנליטיקה שתבחן באופן שוטף את האפקטיביות של המענים הניתנים לתלמידים.

במסגרת תכנית הגמישות, יקבלו המנהלים תקציב לניהול הצרכים של בית הספר ב- 6 תחומים: 1. מענים פדגוגיים ורגשיים 2. חינוך חברתי קהילתי והעשרה 3. מנהיגות חינוכית 4. מענים לאוכלוסיות במיקוד 5. רווחת התלמיד 6. תשתיות בית ספריות.

שירותים אלה יונגשו באמצעות מערכת דיגיטלית, מקוונת, נגישה וידידותית. מנהל בית הספר ינהל את כל תהליכי העבודה שלו באמצעות מערכת זו. כדי להבטיח למנהל סביבת עבודה נוחה ויעילה, המשרד הפחית באופן משמעותי הליכים בירוקרטיים, ובכלל זה הוא צמצם את השימוש בטפסים רבים ושונים (כגון: ביטול הגשת עשרות מסמכים במסגרת הגשת בקשות לקבל מענים חינוכיים ממשרד החינוך, דיווח ישיר בתוך מערכת הכספים במקום שליחת חשבוניות באמצעות המייל).

המערכת תאפשר למנהל לצפות בתקציב השנתי שלו כבר היום, טרם פתיחת שנת הלימודים כדי לתכנן את שנת הלימודים הקרובה באופן מושכל, ובהתאם לצרכים, לאתגרים ולמשאבים שעומדים לרשותו.

שרת החינוך יפעת שאשא ביטון הצהירה: "זהו צעד נוסף בקידום מערכת החינוך, הפיכתה לאפקטיבית יותר וחיזוק המנהלים וצוותי ההוראה. המנהלים מובילים את מרכז העשייה החינוכית. הם מכירים את הצוות, התלמידים והקהילה טוב מכולם. הם אלה אשר אחראים במידה רבה על עיצוב פניה של מערכת החינוך וקביעת איכותה. מהלך זה יחזק את הגיבוי, יוסיף להם סמכויות ותקציב לניהול אפקטיבי ומיטבי, יאפשר להם לקדם פדגוגיה חדשנית, איכותית, מתקדמת ומותאמת לצרכים המשתנים והמגוונים של התלמידים בקהילה בה הם חיים".