שר החוץ הירדני איימן א-ספדי
שר החוץ הירדני איימן א-ספדי צילום: REUTERS/Muhammad Hamed

איימן א-ספדי, שר החוץ וסגן ראש הממשלה בירדן, מתייחס בביטול בראיון לכלי תקשורת בארצו להצהרת ראש הממשלה נפתלי בנט לפיה כל ההחלטות באשר להר הבית יתקבלו בידי ההנהגה הישראלית.

"אין לישראל ריבונות במקומות הקדושים בירושלים, זו אדמה פלסטינית כבושה. ישראל הוא כוח כובש המעכב מהלכים שנוקט משרד ההקדשים הירדני על מנת לשמור על הביטחון והשלווה באל-אקצה", טען א-ספדי.

הוא האשים כי ישראל מונעת באנשי הוואקף מלמלא את תפקידם. "המסר שלנו הוא אחד: ירושלים היא בירת פלסטין, מדינה ריבונית שחייבת לקום בגבולת 1967. זו הדרך היחידה להשגת שלום בר קיימא".

הבוקר פורסם כי ראש הממשלה נפתלי בנט דחה את בקשת ירדן להגדיל ב-50 תקנים את מספר אנשי הווקף בהר הבית.

בלשכת ראש הממשלה ציינו כי לפני חודש וחצי התקבלה פנייה ירדנית להגדלת תקני הווקף בהר הבית אך "ישראל לא מצאה לנכון להיענות לבקשה".

בפועל, סולקו מההר שישה שומרי ווקף תומכי חמאס, ואוישו 12 אנשי ווקף חדשים במסגרת התקנים הקיימים, ללא הגדלת תקנים.

"אין כל שינוי או התפתחות חדשה במצב בהר הבית - ריבונות ישראל נשמרת", הדגישו בלשכת בנט. "כל ההחלטות בהר הבית יתקבלו על ידי ממשלת ישראל מתוך שיקולי ריבונות, חופש דת וביטחון, ולא מתוך לחצים של גורמים זרים או גורמים פוליטיים".

כזכור, יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, התנה את תמיכתו בקואליציה בקבלת הדרישות הירדניות בסוגיית הר הבית בדיונים בין הצד הישראלי והצד הירדני.