השופט יוחנן כהן
השופט יוחנן כהן צילום: דוברות בתי המשפט

נציב תלונות הציבור על שופטים ממליץ לשר המשפטים גדעון סער להעמיד לדין משמעתי את השופט יוחנן כהן, שופט בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בגין מעשי העתקה בפסקי דין ובגין אמירת שקר.

המלצתו של הנציב אורי שהם מגיעה בעקבות תלונה שהגיש נגד השופט כהן ד''ר ערן אלמגור. זה האחרון הלין כי השופט העתיק פסקאות שלימות בפסק דין שנתן מפסק דין אחר, מילה במילה.

תלונתו של ד"ר אלמגור נמצאה מוצדקת, אך השופט כהן טען שמדובר במקרה חד פעמי ויחידי, ואף הכה על חטא ונטל אחריות ומשכך לא מצא הנציב לנכון לנקוט נגדו בצעדים משמעתיים.

לאחר מכן הגיש נגדו ד"ר אלמגור תלונה נוספת, בה הוכיח כי טענתו של השופט כהן כי הייתה זו מעידה יחידה היא שקרית, והביא עשרות פסקאות בפסקי הדין שכתב אותן העתיק מילה במילה.

בהחלטתו כתב הנציב שהם: "בשלוש ההליכים נשוא התלונה נמצא, שלא כדברי השופט, כי הוא לא 'נעזר' או 'ציטט' דברים, כטענתו, אלא העתיקם באופן נרחב, מעשה שלא ייעשה, בדרך הנחזית להיות פרי יצירה שלו, כשלאמיתו של דבר אין מדובר אלא בפרי יצירה ועמל של אחרים".

השופט כהן הציע שישלחו אותו להשתלמות בכתיבת פסקי דין. על כך כתב הנציב שהם: "מדובר, אפוא, בשופט המכהן במשך שנים רבות, שאף כיהן תחילה מספר שנים כרשם, ואין מדובר במי שצריך להשתלם בכתיבת פסקי דין, אלא במי שכללי האתיקה, למרבה הצער, ממנו והלאה".

להחלטה המלאה לחצו כאן

"נוכח חומרתה היתירה של התלונה וממצאיה, אין די, זו הפעם, בהצדקת התלונה בלבד", כתב שהם. "משכך, הנני ממליץ לשר המשפטים, בגדר סמכותי לפי סעיף 22(ד) לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 להגיש נגד השופט קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים. זאת, בגין מעשי ההעתקה שביצע השופט כאמור בתלונה הקודמת ובתלונה החדשה; בגין אי אמירת אמת לנציב במהלך בירורה של התלונה הקודמת, שהשפיעה על תוצאותיה; ובגין חזרה על מעשי ההעתקה לאחר שניתנה החלטתי בתלונה הקודמת".