אלדד קובלנץ
אלדד קובלנץ צילום: שלומי יוסף

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחה את בקשת מנכ"ל תאגיד השידור הציבורי 'כאן' אלדד קובלנץ להוציא צו מניעה נגד ההחלטתו לפטרו מתפקידו שהתקבלה על ידי מועצת התאגיד.

ב'גלובס' דווח כי בהחלטת נשיא בית הדין השופט אייל אברהמי נכתב: "לאחר בחינת מכלול כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו בפנינו הגענו לכלל מסקנה כי הליך השימוע נעשה כדין. לא מצאנו כי נפלו פגמים בהליך המצדיקים התערבות בית הדין בהחלטת המועצה. למבקש ניתנה הזמנה לשימוע כדין".

עוד קבע השופט כי הוכל שלא היו שיקולים זרים בהליך קבלת ההחלטה על סיום עבודתו של קובלנץ. "לא מצאנו בסיס לטענת המבקש לפיה המועצה ביקשה לשלוט על התאגיד ולקחת לעצמה תפקידים שאינם מוקנים לה על פי דין. לא מצאנו גם בסיס לטענה לפיה מדובר בהתנכלות אישית למבקש או מצב בו יו"ר המועצה או חבריה שמו להם למטרה להדיחו מתפקידו".

לדברי השופט, בידי מועצת התאגיד הסמכות להביא לסיום תפקידו של המנכ"ל אם לדעתה אינו מבצע את תפקידו.

הוא אף מתח ביקורת על קובלנץ וטען שקרא תיגר על הממונים עליו. "התנהלות זו של המבקש מעידה כי ההחלטה על סיום כהונתו מחמת אלה לא נופלת מחוץ למתחם הסבירות. נוצר אפוא ספק כבד ביכולתו של קובלנץ לתקן ליקויים אלה. כל עוד ההחלטה מצויה בתוך מתחם הסבירות בית הדין לא יתערב בה, בוודאי עת עסקינן בסעד זמני ולא בתביעה עיקרית".