תקיפה בסוריה
תקיפה בסוריה SANA/Handout via REUTERS

שגריר ישראל ברוסיה אלכס בן צבאי זומן לשיחת נזיפה אצל סגן שר החוץ הרוסי מיכאלי בוגדנוב בעקבות תקיפת שדה התעופה בדמשק בשבוע שעבר שיוחסה לישראל.

בוגדנוב הביע מחאה בפני השגריר וטען כי התקיפה גרמה לנזקים ברמה האזרחית וההומניטרית וכי לטענתו גם הצידוק לתקיפה שהתקבל מצד ישראל אינו משכנע ועל כן רוסיה ממתינה להבהרות נוספות.

מוקדם יותר גינה הנציג הרוסי לשיחות השלום בסוריה את ישראל וטען שהן אינן מקובלות.

לפ]ני כן פורסמה הודעה רשמית מטעם הרוסים בה נכתב: "אנו נאלצים להדגיש כי ההפגזה הישראלית המתמשכת על שטח הסורי, תוך הפרה של הנורמות הבסיסיות של המשפט הבינלאומי, אינה מתקבלת על הדעת. אנו מגנים בחריפות את המתקפה הפרובוקטיבית של ישראל על תשתית אזרחית סורית קריטית.

פעולות בלתי אחראיות כאלה יוצרות סיכונים חמורים לתעבורה אווירית בינלאומית ומעמידות את חייהם של חפים מפשע בסכנה ממשית. אנו דורשים מהצד הישראלי להפסיק את הנוהג המרושע הזה".