בנייה במזרח ירושלים
בנייה במזרח ירושלים צילום: יוסף שפייזר

המשנה ליועמ"שית עו"ד כרמית יוליס הודיעה כי "נוהל מוכתר" שהגדיר את הבעלות על הקרקעות במזרח ירושלים, יבוטל, ובמקומו ייכנס לתוקף מתווה חדש עם תנאים קשיחים יותר להוכחת בעלות על הקרקע. כך דיווח עיתונאי "גלובס" אבישי גרינצייג.

להחלטת יוליס יש משמעות דרמטית בנוגע לרישום זכויות בעלות על קרקעות במזרח ירושלים, ואף על חלק משטחי הנגב ורמת הגולן.

לפי נוהל מוכתר, על מנת להוכיח בעלות על קרקע שאינה רשומה בטאבו, נדרש הטוען לבעלות להגיש תצהיר מטעם שני מוכתרים (נכבדי הכפר או השכונה). השניים צריכים להעיד על זיקת האדם לקרקע.

במרוצת השנים בוטלו נהלים הדורשים צירוף של חתימות השכנים או בחינת זהות המחזיק הרשום בנכס ברישומי מס רכוש. כך, נותרו המוכתרים הסמכות הבלעדית להוכחת בעלות על קרקעות במזרח הבירה.

לפי המתווה העדכני שפורסם ב"גלובס", לשם הגשת תוכנית בקרקע לא מוסדרת ולא רשומה שאינה בהליכי הסדר יידרש מגיש התוכנית לצרף מסמכים המעידים על זיקתו לקרקע, תוך הישענות על צירוף של פסק דין הצהרתי המעיד על זיקת מגיש התוכנית למקרקעין. אם אין בידו פסק דין שכזה, יידרש להציג נסח מס רכוש מנדטורי או ירדני מאומת או תיעוד מס רכוש ישראלי רלוונטי מלפני שנת 2000. עוד יידרש המבקש להציג שרשרת העברת הזכויות בנכס.

לצורך הוכחת הזיקה, לנסח המס יצורפו מסמכים המעידים על שרשרת העסקאות או צווי הירושה המבססים את זיקת מגיש התוכנית לשטח. מגיש הבקשה עדיין יוכל להגיש תצהיר מטעם שני מוכתרים, אולם משקלם הראייתי יהיה נמוך.

עו"ד בועז ארזי מתנועת רגבים בירך על ביטול הנוהל ואמר כי "מדינת ישראל היתה צריכה להסדיר את המקרקעין בירושלים מיד לאחר איחודה, וההתמהמהות גרמה לאובדן אלפי דונמים במרמה, ולכרסום במשילותה. אנו מברכים את משרד המשפטים שחתר לסיום המחדל ולביטול הנוהל המפוקפק, ומקווים שהסדר המקרקעין יושלם בקרוב ובמרץ".