על ההקלות שהתקבלו בוועדת הרווחה של הכנסת על הליכי הפסקת הריון ועל פסיקת בית המשפט העליון בארה"ב בנושא זה שם, שוחחנו עם רופאת הנשים ד"ר חנה קטן.

על פי החלטת הוועדה הפסקת הריון בשבועות הראשונים תבוצע בקופות החולים ולא בבתי החולים וכן יינתן לנשים פטור הופעה פיזית בפני הוועדה. על החלטות אלה סבורה ד"ר קטן כי לא מדובר בהחלטות דרמטיות שכן בפועל ועדות הפסקת ההריון אינן אלא חותמות גומי המאשרות 99.5 אחוזים מהבקשות המובאות אליהן. "הפנייה לוועדה אכן משפילה והשאלות אכן חודרניות. זה לא יעיל ובאמת פוגע".

"אנחנו בדור שבו נשים רוצות בחירה וזה הגיוני, ועם זאת אני טוענת שהפלה היא דבר בעייתי. אנחנו מדברים היום על זכויות העובר, ולא סתם עברה ההחלטה בבית המשפט בארה"ב. נושאי זכויות ורפואת העובר הופך ליותר ויותר משמעותי ותופס תאוצה רבה בעולם הרפואי. זה דבר שבהחלט צריך לדון בו. האישה רוצה להרגיש שהבחירה נתונה בידיה והוועדה לא הייתה יעילה בהקשר הזה".

קטן סבורה שמתוך התקנות החדשות ניתן יהיה להפגיש את האישה בקופת החולים עם עובדת סוציאלית או עם רופא שידונו איתה בנושא באופן בלתי משוחד וגלוי וכך יתכן וההחלטה שתתקבל תהיה אחרת. לדבריה הדבר קבוע בחוק המחייב רופא להסביר לאישה את הסיכונים שמאחורי ההפלה כמו גם הסיכונים הנפשיים, גם אם הדבר אינו נחקר דיו בשל תקינות פוליטית.

עוד מציינת ד"ר קטן כי בוועדות גם אין איש דת שיביע את עמדת ההלכה והדברים אינם נבחנים בגובה העיניים מתוך בירור של המפריע ומטריד את האישה. "ההלכה הרבה יותר ליבראלית מהכנסייה", קובעת קטן ומוסיפה כי לעיתי הבעיה היא כלכלית ולכך פתרונות קייים ולעיתים מדובר בשיקולים זרים הנכנסים לשיקוליה של האישה בטרם החלטתה ובסוגיה הזו יש לדון באופן אחר לחלוטין.

על כל זאת מעירה ד"ר קטן כי לטעמה יתכן וישנה סכנה בהיתר הניתן לקופות החולים להורות על הפסקת הריון שכן לא תמיד הדברים יתבצעו בהליך מוסדר מבחינת לוח זמנים נכון לבריאותה של האישה ומבחינת רמת הצוות הרפואי המטפל באישה במסגרת קופת החולים.

על הסערה בארה"ב אומרת ד"ר קטן כי השיגעון הפרוגרסיבי הוא שהוביל לכל הסערה הנוכחית וכי כיום מדברים כבר על הרג ילדים בשבוע 38 ו-39. "התנועה הפרוגרסיבית אבידה את הכיוון עד שהיום חוזרים לשיח על קדושת החיים והמחשבה מתי כן ומתי לא, שיח שתואם את המהלך השמרני והדתי שקיים בחלק מבתי הנבחרים".

לדבריה "אצל חלק גדול מהנשים נדרשת עוד טיפת מחשבה". בהקשר זה היא מזכירה את ד"ר אלי שוסהיים ז"ל שנהג לומר שיש ללמוד מרופאי השיניים המבינים שלפני עקירת שן חושבים רבות.