הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין צילום: Shlomi Cohen/Flash90

סערת הצטרפותה של חסידות בעלזא לתוכנית לימודי ליב"ה של משרד החינוך והאוצר, עדיין בעיצומה. הבוקר (שישי) בעמוד השער של 'יתד נאמן' - ביטאון דגל התורה, מופיע מכתב למנהלים ולמלמדים החתום על ידי מועצת גדולי התורה בדבר הסכנה שבהצטרפות לתוכנית זו.

תחת הכותרת "על משמר החינוך הטהור", הם פונים לליבותיהם של מנהלי התלמודי תורה: "אין היתר לשנות בסדרי הלימוד בתלמודי תורה שהיו נהוגים עד כה, ולפרוש מהמסגרות הקיימות, וחלילה לפרוץ גדרם".

במכתב מביעים הרבנים את דעתם מהמצטרפים או מהחושבים להצטרף: "העושים כן מוציאים עצמם מן הכלל, וכמובן שאף אין לומר לשלטונות שכביכול רוצים לעשות איזה שינוי, גם אם אין בדעתכם לשנות באמת, ויש בזה נזק גדול וחילול השם".

הרבנים פונים בברכה והזהרה לציבור המנהלים: "חזקו ואמצו לעמוד על משמר החינוך בטהרתו לחנך ילדי ישראל צעירי צאן קדשים לתורה ולמצוות, ולא לשעות לטענות של תוספת תקציבים, ובפרט שלפי המצב כעת עלולים מנהלים להתנהל מול השלטון בצורה עצמאית, והפיתוי גדול מאד, והרי תפקידנו הוא לחנך בדרך המסורה מדור דור, ובנפשנו הדבר, וכאשר מחנכים ללא שום שינוי ממסורת הדורות זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת להצלחה, וכך היא המציאות".

בסיום המכתב, הרבנים פונים אל המלמדים שהיו שרצו לעזוב לטובת עבודה במוסד ממלכתי חרדי, שם המשוכרת מגיעה ליותר מכפול: "דעו כי גדולה זכותכם עד מאד, ועליכם קראו חז"ל את המקרא ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואמנם הרי יש בזה גם פרנסה, אבל צריכים לדעת ולזכור, שהפרנסה היא לא המטרה, אלא המטרה זה זיכוי הרבים, והפרנסה היא האמצעי לזיכוי הרבים".

בהמשך העיתון, ישנה כתבה העוסקת בנושא המכתב של הרבנים עם כותרת: מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה ובראשם רשכבה"ג מרן ראש הישיבה בהוראה נחרצת: "אין היתר לשנות בסדרי הלימוד בת"תים ולפרוש מהמסגרות הקיימות, והעושים כן מוציאים עצמם מן הכלל".

הכותב מסביר את פשר מכתב הרבנים: ''הדברים נכתבים בקריאה מיוחדת של "מועצת גדולי התורה" בעקבות המיזם ההרסני המסוכן של שרי האוצר והחינוך בממשלה היוצאת המהווה פגיעה חמורה במערכת החינוך החרדי.

מרנן ורבנן בדעת תורה למנהלי הת"תים: "חלילה לפרוץ גדרן של ראשונים, ויש בזה נזק גדול וחילול השם" ו"תפקידנו לחנך בדרך המסורה מדור דור, ובנפשנו הדבר" ו"חזקו ואמצו לעמוד על משמר החינוך בטהרתו, ולא לשעות לטענות של תקציבים כי לא תשכח מפי זרעו".