הרב חננאל זייני
הרב חננאל זייני צילום: אריאל מינקוב

ראש המכון התורני "אור וישועה" בחיפה הרב חננאל זייני תוקף את פסיקת בג"צ שביטלה את מתווה מכסת הוויזות של שרת הפנים שקד שקבעה כי אזרחי אוקראינה יהיו פטורים מקבלת אשרות כניסה עד 3 חודשים.

הפסיקה התקבלה בעקבות עתירת שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק. בנוסף חויבה המדינה בהוצאות משפט בגובה 20 אלף שקלים.

בדבריו מדגיש הרב זייני כי "על אף שהדבר אינו מהווה לכאורה, סכנה ביטחונית מיידית למדינה, ההלכה אוסרת הכנסה גורפת של גויים לארץ, מתוך חשש שהדבר יוביל להגברת בעיית ההתבוללות- דוגמת בעיות רבות הנובעות מנוכחות של מיעוטים האוחזים בתפישות לאומיות אנטישמיות קיצוניות שבמקום לסלקם מהארץ, מבקשים פוליטיקאים וגורמים בכירים במערכת המשפט להפוך אותם לאזרחים שווי זכויות מלאים ואף לגייר אותם בעת צורך בגיורי אקספרס".

עוד מדגיש הרב זייני כי הכנסת הפליטים לארץ פוגעת באופן ישיר באזרחי המדינה בתקופה בה בכל יום אנו מתבשרים על עליית מחירים נוספת ועל המחסור המעמיק בדיור. "המדינה אינה יכולה להפנות משאבים יקרים לקליטתם כאשר מקורות המימון יגיעו בוודאי מתקציבים שבהם היו אמורים לפעול למען רווחת תושבי המדינה, שכבר כורעים תחת הנטל של התייקרות בכל התחומים. המדינה יצאה מגדרה על מנת לעזור לאוקראינה, ואין שום סיבה שהאירופאים לא יעזרו לאוקראינים''.

את דבריו סומך הרב זייני על דברי הגמרא במסכת הגמרא במסכת נדרים הקובעת כי בני העיר שיש להם מעיין ובו הם משתמשים לשתייה וכביסה, וקיימת עיר אחרת שלה אין מעיין לשתייה, בני העיר אינם צריכים לוותר על הכביסה לטובת מי השתייה של בני העיר האחרת, ואם ההלכה פוסקת כך לגבי שני ערים של יהודים הרי על אחת כמה וכמה שאין להפנות משאבים לטובת קליטתם של גוים מארץ אחרת.

עוד הוא מדגיש כי בכל מדינה מתוקנת בעולם, היו מכריזים על השגריר האוקראיני כ'פרסונה נון גרטה' ופועלים לגירושו מהמדינה. "נשיא אוקראינה זלנסקי והשגריר קורניצ'וק מוזילים את השואה על מנת לגרום לנו להכניס את הפליטים לארץ, אך היכן בדיוק היו אבותיו של השגריר בשואה? הרי בתקופה זו תושבי אוקראינה שיתפו פעולה בחדווה עם הנאצים ולעיתים אף עלו עליהם באכזריותם, אין להם שום הצדקה מוסרית והיסטורית להשתמש בטענה זו".

מסכם זייני ואומר כי "על ישראל לעשות ככל שלאל ידה על מנת לעצור את כניסת הפליטים מאוקראינה ולא לאפשר כניסה, ולו של פליט אחד למדינת ישראל".