ביקור אבלים
ביקור אבלים צילום: יחצ

מנכ"ל המרכז הרפואי 'הדסה' פרופ' יורם וייס ורב המרכז הרפואי הרב משה קליין, הגיעו לניחום אבלים בבית מנהיג 'העדה החרדית' הרב יצחק טוביה וייס זצ"ל שנפטר בשבת האחרונה במרכז הרפואי 'הדסה'.

השניים שוחחו באריכות עם בני המשפחה והגבאי הרב עמרם שפירא והביעו בפניהם את הערכתם לכבוד ולמקצועיות שנהגו כלל העוסקים בטיפול באביהם הגאב"ד זצ"ל בעת אישפוזו בהדסה עין כרם.

במהלך השיחה הזכיר הרב משה קליין את הביקורים החמים בביתו של הגאב"ד, בהם הייתה לו הזכות לקבל עצה ותושייה ופסקי הלכות בשאלות של רפואה והלכה אשר היו תמיד לתמיכה במטופלי הדסה בכל המחלקות ובכל המצבים הרפואיים.

כן עלה במהלך השיחה, הקשר החם בין גדולי ישראל בראשם הרב המנוח עם המרכז הרפואי 'הדסה', קשר שבא לידי ביטוי בימים של שמחה ובימים של אבלות.

פרופ' יורם וייס מסר בשמו של כל הצוות שעסק בטיפול הרפואי ברב ובשמם של כל עובדי 'הדסה', את תנחומיהם למשפחה המפוארת ולכל תלמידיו וממשיכי דרכו של הגאב"ד.

בני המשפחה ביקשו למסור את תודתם לכל הרופאים והאחיות ואנשי הצוות, שעשו כל שלאל ידם להעניק את הטיפול המיטבי.