תעודת הוקרה לרב טוויל ללא

קרן קהילות מיסודו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל, קיימה היום כנס בכפר המכביה לרבני בתי כנסת הפועלים בתוך הגרעינים התורנים.

הרב ד"ר דני טרופר, נשיא הקרן, פתח את הכנס ואמר ש'כל רב קהילה הוא ממשיך של משה רבינו והוא הצינור המחבר את עם ישראל לקב"ה'.

רבני הקהילות ניצלו את ההזדמנות לברך את הרב דרור טויל, רב הגרעין התורני שדרות לרגל היבחרו לרב העיר שדרות.

הרב דרור טוויל, רב העיר שדרות: "תפקידו של רב קהילה לייצר חיבורים ולהרחיב את מעגלי בית הכנסת, ע"מ להשפיע על כל השכונה והעיר. מודה לכם על הברכות ובטוח שביד כל אחד מכם יש כול גדול להיות הרוח שמובילה את עם ישראל".

תעודת הוקרה לרב טוויל
תעודת הוקרה לרב טוויל צילום: ללא

יצחק לקס, יו"ר קרן קהילות, העניק תעודת הוקרה לרב טוויל ובירך אותו בשם כל רבני קהילות בארץ: "ברכות לרב הגאון דרור טוויל שליט"א, ראש הגרעין התורני שדרות על היבחרו כרבה הראשי של העיר שדרות, יהי רצון שתזכה שיתגדל ויתקדש שם שמים על ידך להגדיל תורה ולהאדירה, להוסיף אמונה כגודל נעם אישיותך ותורתך, חפץ ה' בידו יצליח בכל פועלו ולא תצא חס וחלילה שום מכשלה מתחת ידו, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו, ויאריך ה' ימים על ממלכתו, ממלכת התורה, בברכת התורה העם והארץ".

לבסוף, הרבנים התחלקו לקבוצות ועסקו בנושאים הקשורים לפעילות ולאתגרים שלהם כרבני בתי כנסת.

בכנס השתתפו בין השאר: הרב דוד תורגמן, ראש ישיבת דימונה, הרב דוד הורדן, רב הגרעין התורני בהרצליה, הרב אליאב תורגמן, ר"מ בישיבת דימונה ורב קהילה בעיר, הרב שמעון כהן, ראש מוסדות מוריה בבאר שבע, הרב אליעזר שנוולד, ראש ישיבת ההסדר במודיעין, הרב שמואל הולשטין, ראש ישיבת בני צבי, הרב שמרון מוסאי משדרות והרב דוד שרים.