הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין צילום: Shlomi Cohen/Flash90

לקראת שנת הלימודים הקרובה שתפתח בהיכלי הישיבות בתחילת חודש אלול, מנהיג הציבור הליטאי וראש ישיבת פוניבז' יוצא במכתב לראשי הישיבות הקטנות בעניינם של עשרות בחורים שנשארו ללא מסגרת ישיבתית מתאימה.

"כידוע ישנם עכשיו כמה עשרות בחורים שאין להם מסגרת של ישיבה קטנה, והוא דבר חמור כי יש בזה סכנה של פיקוח נפש רוחני וגשמי לאותם הבחורים ומשפחתם", פותח הרב גרשון אדלשטיין את המכתב שמופנה לראשי הישיבות הקטנות.

הרב אדלשטיין יוצא בקריאה: "לכן דבר פשוט וברור הוא שאי אפשר לעמוד מנגד, ועל ראשי הישיבות מוטלת החובה והאחריות לקבל כל אחד לישיבתו כמה תלמידים".

יצויין כי מי שמונה להיות האחראי בנושא הוא ראש ישיבת חברון הרב דוד כהן. "יש לפעול ע"פ דעתו, כדי שכל הבחורים יהיה להם מסגרת המתאימה להצלחתם בתורה, ולא ישאר אף בחור ללא ישיבה לזמן אלול", מציין ראש הישיבה הרב אדלשטיין במכתבו.

הרב מסיים את המכתב בברכה: "ואין ספק כי זכות מצוה רבה זו תעמוד לכל הישיבות המסייעים בזה שלא ינזקו כלל, ואדרבה זכות התורה והחסד תעמוד להם שיזכו להצלחה מרובה, וכל התלמידים נ"י יתעלו במעלות התורה ובדרכי קניניה".