מלאכי רוט ודוד יוסף אשכולי, תלמידי ישיבת אביתר, מבצעים את השיר "שערי שמיים" מתוך הסליחות.

התלמידים הסבירו את מהות השיר: "בשבח והודיה לה' יתברך אנחנו שמחים להגיש את השיר 'שערי שמיים' בימי חודש אלול, הימים הללו הם ימים של התקדשות רוממות וקרבה ל ה' יתברך, אלפי שנים יהודים התפללו וזעקו על פתיחת השערים".

"זכינו ואנחנו חיים בדור שבו אנו רואים את קירוב הגאולה בעיניים, השערים הולכים ונפתחים, והאוצר האלוקי לנו מושפע, הן במובן הרוחני, והן במובן הגשמי", כתבו.

לדבריהם, נפתח לאחרונה שער נוסף. "ב"ה בתקופה האחרונה זכינו לפתיחת שער נוסף - ישיבתנו ישיבת אבינועם (תפוח) עלתה לאביתר ויש הרגשה של לימוד תורה ויישוב ארץ ישראל שמגדילים ומעצימים אחד את השני".

"בתפילה גדולה שנזכה לראות את הפתח הגדול נפתח 'שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד'", סיימו.