הרב שבתי סבתו
הרב שבתי סבתוצילום: יעקב אפללו ישיבת מצפה יריחו

מוסר לחימה מעוות

יום שמחת תורה תשפ"ד נהפך עלינו ליום מר ונמהר, שבו נרצחו ורוטשו באכזריות מפלצתית וחייתית יותר מאלף וארבע מאות בניו ובנותיו של עמנו, מעולל ועד יונק, זקנים עם נערים, אבות ואימהות, אחינו ואחיותינו נפשות טהורות.

הגיע הזמן שבו נעשה חשבון נפש נוקב על מוסר הלחימה שלנו ברשע וברוע הרצחניים הקמים עלינו לכלותנו. זהו מוסר מעוות המלווה אותנו עשרות שנים וכובל את ידי כוחותינו בהוראות הפתיחה באש, ותוצאותיו הרות האסון של קול דמי אחינו זועקות אלינו מן האדמה.

לפני ארבע שנים אילצה המשפטיזציה הפרוגרסיבית את צה"ל להימנע מירי על מנת להרוג כל איש חמאס שהתקרב לגדר בדרום, מוסר מעוות ששחק את ההרתעה וסייע בעקיפין לפריצת הגדר בגבול עזה שהובילה לטבח הנורא בשמחת תורה.

לפני 22 שנים, בקרב על ג'נין במבצע חומת מגן, נפלו 13 לוחמים בקרב מבית לבית עקב אותו מוסר מעוות שמנע הפצצת הבתים מהאוויר.

לכו ונשובה אל מקורותינו ונלמד מחדש על האחריות שבורא עולם לקח על עצמו, מול האחריות שהטיל על האדם בכלל ועל עמו ישראל בפרט.

איסור כריתת ברית עם נחשים

הקב"ה מצווה אותנו וגם מזהיר אותנו אזהרה חמורה: "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה" (במדבר לג, נה).

זו אזהרה מפני כריתת ברית עם נחשים ארסיים שתכליתם המוצהרת היא להשמיד אותנו, כפי שנוכחנו במו עינינו. כשם שאין עזרת שמיים ליחיד שנוהג בהפקרות נגד הצו האלוקי, הוא הדין לעם שלם. אזהרה זו מודגשת בדברי הנביא מלאכי: "מידכם הייתה זאת היישא מכם פנים אמר ה' צבאו־ת?". כלומר אתם הבאתם על עצמכם במו ידיכם את הרעה, האם ישמע ה' לתפילותיכם?

אחריות האדם מול ההתחייבות האלוקית

חז"ל סיכמו תובנה זו בפרטם את הדו־שיח שהתנהל בין יהושע בן נון ובין הקב"ה אחרי המפלה של עם ישראל במלחמת העי הראשונה: "'ויאמר ה' אל יהושע: קום לך, למה זה אתה נופל על פניך, חטא ישראל'. אמר לפניו: ריבונו של עולם, מי חטא? אמר לו: וכי דֵלָטוֹר (מלשין) אני לך? הטל גורלות" (סנהדרין יא, א). כלומר, ה' מודיע ליהושע חד־משמעית: את מה שמוטל עליך תעשה אתה ואני אסייע מאחורי הקלעים.

בקרב הראשון שניהל יהושע עם יריחו נפלה חומת העיר בדרך נס על ידי הקפתה בשופרות, אולם את המלחמה בתוך העיר עשה העם בקרב פנים אל פנים. במילים אחרות, מה שאינכם מסוגלים לעשות, אני ה' אעשה בשבילכם. אולם מה שמוטל עליכם זה תפקידכם ואני אסייע בידכם.

כך מדגיש משה רבנו בפני יהושע בן נון: "וה' הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת" (דברים לא, ח). כלומר, היום ה' הולך לפניך בארון הברית להשמיד את אויביך כי אינך מסוגל לעשות זאת בעצמך, אבל מחר כשתגיע לארץ ישראל ותוכל להילחם, חובה עליך להילחם מתוך אמונה בה' והוא יהיה עמך במלחמה ויסייע לך.

ההשתדלות האנושית

בהוראות היציאה למלחמה מפרטת התורה: "כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה' אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים" (דברים כ, א). חז"ל הדגישו: "מה הם יוצאים עליך בסוס ורכב אף אתה צא עליהם בסוס ורכב" (ספרי, דברים קצ). כלומר, כדי לקבל את הסיוע האלוקי עליך למקסם את ההשתדלות האנושית. אם אתה יכול להשיג סוס ורכב עליך לעשות זאת וזהו תפקידך, מכאן ואילך יבוא הסיוע האלוקי.

אין בעזה בלתי מעורבים

כאשר יש עדויות מצולמות ומוקלטות שמחבל מרַצח מעזה מתגאה באוזני הוריו שהוא רצח עשרה יהודים בבתיהם במו ידיו, משפחות שלמות על הורים וילדיהם, והוריו רועדים מהתרגשות של שמחה ואושר ומברכים אותו - אין בעזה בלתי מעורבים. וכאשר עומדים הורים בעזה מול כתב עיתונות ומחזיקים בידם תינוקת עטויה בגדי חמאס ומצהירים שהם יעודדו אותה לצאת לפגע - אין באוכלוסייה האזרחית חפים מפשע. וכאשר פועלים מעזה מתפרנסים מעבודה בבתי יהודים ומוסרים את פרטי הבתים והמשפחות למרצחי החמאס - אין מקום לרחמים על אכזרים.

כל מי שמגלה בשעת מלחמה רגשות הומניים כלפי מפלצות אדם או בני משפחותיהם, עלול לגרום בסופה של הדרך לאסון נוראי לאחיו ולבני עמו.

צדק והשמדת הרשע - ערכים נעלים

לא רבים זוכרים את המחבל הרוצח המתועב סמיר קונטאר, שלפני כ־43 שנים חדר מן הים לנהריה ורצח את בני משפחת הרן. הוא רצח את האב דני לעיני בתו ולקח איתו את התינוקת, ומול הכוחות שכיתרו אותו בחוף הוא רוצץ את גולגלתה בקת רובהו והרים את ידיו. הכוחות שצרו עליו ראו את הזוועה במו עיניהם, לא ירו בו אלא לקחו אותו בשבי בכלא שלושה כוכבים, שממנו הוא שוחרר בעסקת חילופי שבויים תמורת גופות חללי צה"ל. הוא המשיך במעשי הרצח הנפשעים שלו בלבנון עד שחוסל על ידי צה"ל. הכוחות שלא ירו בו פעלו על פי קוד מוסרי מעוות ולא יהודי.

צדק הוא ערך! השמדת הרשע והרוע היא ערך! מפלצת אדם זה ידע שהוא לא ימות אם הוא ירים ידיים, ועל כן הרשה לעצמו לרסק גולגולת של תינוקת יהודייה. הכוחות שלא ירו בו הפכו אותו לסמל ועודדו בכך חיות נוספות ללכת בעקבותיו ולנצל את ההומניות של חיילי צה"ל ומפקדיו, שבעיניהם התפרשה כחולשה, כדי לבצע פשעים נוספים.

מוסר הנביאים

את הקוד המוסרי היהודי מייצג בשבילנו שמואל הנביא, שהיה דמות מופת בישראל ושקול כמשה רבנו ואהרן הכהן. שמואל הנביא ניצב בפני רוצח ההמונים המתועב אגג מלך עמלק כשהוא שבוי, ידיו מורמות והוא ממלמל: "אכן סר מר המוות". הנביא עומד לפני ה' וקורא בקול את המשפט האלמותי: "כאשר שיכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך", ובמו ידיו חיסל את הרוצח הנתעב.

זעקה לתיקון יסודי

עם ישראל הוא עם שוחר שלום, אך הוא גם עם דורש צדק! עם ישראל הוא עם אוהב חסד, אך הוא גם עם מבקש אמת! ערכי הצדק והאמת זועקים לתיקון יסודי בפקודות הצבא. לוחמי צה"ל הגיבורים והאמיצים! זכרו: קול דמי אחינו הנרצחים זועק אלינו מן האדמה! ה' אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם! חזקו ואמצו!

הכותב הוא ראש הקריה החינוכית במצפה יריחו

***

מאמרים ותגובות למדור ניתן לשלוח לכתובת: [email protected]

(המערכת אינה מתחייבת לפרסם את המאמרים שיתקבלו)

***