הוועדה למינוי שופטים התכנסה היום (חמישי) לישיבה ראשונה בלשכת שר המשפטים בירושלים.

בישיבתה החליטה הוועדה על הקמת שתי ועדות משנה. בראשונה יכהנו השופטת

דפנה ברק ארז, ח"כ יצחק קרויזר ועו"ד אילנה סקר. בוועדה השנייה יהיו חברים השופט יצחק עמית, ח"כ קארין אלהרר, עו"ד מוחמד נעמאנה.

בנוסף קבעה הוועדה ישיבות לדיון במינויים לערכאות השונות ולבתי הדין לעבודה בחודשים פברואר ואפריל.

עוד הוחלט לקיים ישיבה מקדימה טרם פרסום שמות מועמדים לכהונה בבית המשפט העליון, וללא הצבעות, בתוך כשלושה שבועות ובמועד שיסוכם בין מ"מ נשיא בית המשפט העליון השופט עוזי פוגלמן לשר המשפטים יריב לוין. בישיבה זו ידונו בנושא מינויים לבית המשפט העליון וכן בנושא מינוי נשיא לבית המשפט העליון.