הרב שמואל הבר, ראש ישיבת ההסדר בקרני שומרון, העביר שיחה כללית שבה הבהיר את חשיבות והנחיצות הרבה של לימוד התורה דווקא בעת מלחמה וכמה חשוב וחובה על האנשים שלא נלחמים במערכה פיזית, לשקוד וללמוד תורה על מנת לסייע בכך לאחיהם שנלחמים.

"בעזרת ישראל מיד צר, כשעם ישראל נמצא בצרה, החיוב הוא לכל ישראל, כולל תלמידי חכמים, לצאת לעזרת אחיהם שבמצור. בישיבות ההסדר גם שלא בזמן מלחמה אנחנו מתכוננים לזמן מלחמה, אחרת אנשים לא ברי לחימה לא יכולים לעשות שום דבר, מכינים ידיו לקרב שבשעת מלחמה יהיו מוכנים", אומר הרב הבר.

"הציבור החרדי באלפים רוצים לבוא, אין מה לעשות כי לא כשירים למלחמה, לכן אנחנו מכשירים עצמנו למלחמה, חוץ מה שאני חושב שאנחנו נמצאים כל הזמן במלחמה, כל הזמן מוקפים באויבנו שעומדים עלינו לכלותינו, וכל זה לא סותר את חשיבות לימוד התורה. יכול להיות שהתורה יותר חשובה, אבל אם לא יצא לעזרת ישראל מיד צר, לא יהיה חס ושלום עם ישראל, כמו שאדם צריך לאכול, תגיד: אל תאכל כי לימוד תורה זה יותר חשוב?".

הרב הבר התייחס לחשיבות לימוד התורה בעת המלחמה. "אנשים שלא מגויסים בזמן המלחמה, חושב שהם צריכים לדעת, ובמיוחד להפנים, שחלק מהמאמץ המלחמתי שהם רוצים להיות שותפים בו, זה לימוד התורה וכל מי שאיננו בר לחימה פיזי, צריך לדעת שבמלחמות ישראל הניצחון תלוי גם בלימוד התורה שלו, עצם זה שאנחנו ישובים ולומדים תורה, כמו בזמן חז"ל שהיו מפרישים, כיוון שהמלחמות של עם ישראל הם לא מלחמות של אומות העולם, הם מלחמות גם על הרוח ולכן הצד הרוחני גם משתתף עם זה.

הניצחון תלוי גם בלימוד התורה שלו. אני מרגיש תמיד שהתחושה היא הפוכה, אנשים מחפשים במה לעשות התנדבויות פיזיות וכדו' שהם דברים חיובים אבל העזרה הכי גדולה לעם ישראל בשעה זו - חוץ מהלחימה בפועל והלוחמים - מדבר על מי שלא בר הכי, לשבת ללמוד. ההרגשה שרוצה לתרום ולהשתתף במאמץ המלחמתי - היא נכונה, אבל הוא צריך להרגיש שהעזרה הכי גדולה שלו להצלחת המלחמה הוא שנשב ונלמד ביתר שאת וביתר עוז מימים רגילים".