יו"ר הכנסת שב ותוקף במילים חריפות את התנהלותו של ראש הממשלה אריאל שרון.

"רה"מ מקיים מדיניות שהיא שינוי של מאה ומשמונים מעלות מהעמדות של התנועה שאותה הוא הוביל". ריבלין ציין כי אמנם שרון הזכיר את הצורך אותו הוא רואה בוויתורים, אולם היום הפכה ההתנתקות למעין מהלך מקודש מבחינתו של ראש הממשלה.

"רובה של הסיעה היא אינה בעד מדיניות ראש הממשלה", אמר ריבלין ותבע חשבון נפש פנימי בקרב חברי תנועת הליכוד בנוסח- 'הליכוד לאן?'. התנועה תצטרך לבחון אם היא מתנהלת ככזו שמקורה בתנועה הרוויזיוניסטית של ז'בוטינסקי, או שמא פשטה את תפיסת עולמה ובחרה באחרת.

בדבריו, אותם אמר בראיון לגלי צה"ל, הזכיר יו"ר הכנסת את דבריו של ראש הממשלה במעמד האזכרה הממלכתית לראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, שם הביע שרון תמיכה במהלכיו של בן גוריון נגד הרוויזיוניסטים, מהלכים שהביאו לירי על אלטלנה. שרון אמר כי מהלכים אלה היו מחוייבים למען אחדותו של העם. יצויין כי בדבריו לא ציין שרון באופן ישיר את הירי על אלטלנה "הוא ידע כי העם המוכשר והחכם הזה לוקה לעיתים בנטיה לפלגנות, כיתתיות ולריב אחים על כן לא היה כבן גוריון מנהיג אשר הדגיש את חשיבותה של המרות הלאומית, מרות החוק ומרות הכרעת מוסדותיה המוסמכים של המדינה", אמר אז ראש הממשלה.

בתגובה אמר ריבלין כי באותו מעמד נדהם לשמוע את ראש הממשלה מסיר כפפות, או אף מסיר מסיכה שהיתה על פניו במשך שנות דור, ומגלה שמזה שנים רבות הוא חושב את אנשי התנועה הרוויזיוניסטית לפורשים כיתתיים או אף מורדים. ריבלין רואה בדברים אמירה שפגעה בו באופן אישי שכן יש בהם אמירה שבה מודה שרון שהוא סולד מהעקרונות הרוויזיוניסטיים אותם נשא מזה שנים בכינוסי תנועת הליכוד כשמאחוריו תמונתו של ז'בוטינסקי.

על מנת להקל מעט את טעמה של האכזבה מראש הממשלה, משייך ריבלין את דברי שרון לרעיונותיהם של יועציו שלהם כרויה אוזנו.

לקראת תום דבריו אמר ריבלין כי בביקורו באיטליה ציין בפני קהל שומעיו את ההבדלים בישראל בין שמאל לימין וכעת ראש הממשלה אינו מבטא במהלכיו את תפיסת מפלגתו שלו עצמו.

ריבלין סיפר על אכזבתו האישית משרון האיש והמנהיג כשאמר כי "אריק שרון עושה מעשה של הובלה מנהיגותית אבל בניגוד לעמדת התנועה, כפי שאני נושא אותה. שרון לא רימה איש. שמעתי את דבריו בעבר, אבל לא חשבתי שהגענו לעת הכרעה, ולא חשבתי שהוא יצעד צעדים כל כך גדולים לכיוון המטרה שהוא התחיל לכוון אליה. שרון השיל מסיכה והוא היום מנהיג שמאל מרכז". (ש)