חטא ההסדרה

איתמר סג"ל , י"א בשבט תשע"ז

איתמר סג"ל
איתמר סג"ל
צילום: עצמי

חוק ההסדרה עבר וזו בשורה טובה. אבל, למרות כל הבשורה הטובה לכל עתידם של אלפי הבתים ביהודה ושומרון שהחוק הזה אמור להציל אם לא יבוטל בבית המשפט העליון, מדובר בחוק רע שמנציח ומקבע את הרעה החולה.

אותה רעה שמובילה את שופטי הבית המשפט לבטל כל מתווה אפשרי, לדחות כל בקשה וליצור אפליה משוועת עד לב השמים בין יהודים וערבים ביהודה ושומרון.

החוק המעניק זכויות והטבות מפליגות לערביים שטוענים לבעלות על הקרקעות ביהודה ושומרון, כולל קרקע חלופית ופיצוי כספי גבוה במיוחד מנציח את העמדה הקלוקלת שאימצנו, לפיה אנו כובשים בארצנו, פולשים שזמן ישיבתם בשטחי יהודה ושומרון קצוב מראש ועתיד ביום מן הימים להפסק ולשוב לבעליו המקוריים.

לצערי הרב, גם אנשים בתוכנו אימצו את הגישה ומתרצים את חוק ההסדרה בפלפולים, בהסברות והתנצלויות, תוך הסברה שאין כל כוונה לגזול שום קרקע מאף ערבי שהוא, ושכן לא ייעשה. הדברים הללו חוטאים לערכי התורה שצוותה אותנו בבעלות מוחלטת על ארץ ישראל, בהורשתה וביישובה, ושלא נעזבנה ביד אחרים מן האומות או לשממה.

בלי להיכנס לדיון ההלכתי בדבר זכויות קניין גויים על קרקע בארץ ישראל, וגם אם ניקח כנקודת מוצא שערבי שיש לו בעלות אמיתית על קרקע זכאי לכלל הפיצויים וההטבות לפנים משורת הדין, במקרה בו אנו עוסקים מדובר בעיוות שמקורו בחולי ערכי שנותן עדיפות מוחלטת לערביי יהודה ושומרון בכל הנוגע לזכויותיהם על הקרקע, שלפי עמדת שופטי בג"ץ שייכת להם באופן טבעי.

על הצד הזה, כל ספק שמא יש כאן בעלות ערבית יילקח ברצינות, ואילו היהודי יעבור מדורי גיהנום עד שיקבל את הקרקע שלו בחזרה. שהרי, מדוע לעמול קשה על קרקע שתוחזר לבעליה המקוריים בהסכם השלום הקרוב?

האדמות עליהן הייתה עמונה, בהנחה שהעותרים דוברי אמת, ניתנו להם על ידי מלך ירדן. רק להזכיר למי ששכח: מאות שנים שלטה כאן האימפריה הטורקית, מדוע אם כן לא ניתן את עמונה לסולטן ארדואן? אחריו שלט כאן במשך כמעט שלושים שנה המנדט הבריטי. לפי זה, אולי עמונה שייכת לממשלת בריטניה, היורשת החוקית של האדמות? בריטניה היא זו שהמציאה מדינה חדשה בשם ירדן לאחר מלחמת העולם הראשונה, מדינה חסרת גבולות הגיוניים וסדר אתני.

לאחר יציאת הבריטים ומלחמת העצמאות, השתלט מלך ירדן על אדמות יהודה ושומרון. מדינת ישראל שולטת ביהודה ושומרון כבר חמישים שנה, הרבה יותר מהזמן בו הייתה כאן ממלכת ירדן. לכל הדעות הייתה כאן ממלכה יהודית בעבר, אלפי שנים לפני שמישהו דמיין שתהיה מדינה בשם ירדן, מדוע אם כן מועדפת הבעלות הירדנית על פני הבעלות של כל שלל הכובשים שהיו כאן במשך כל הדורות? איזה מן ייחוס היה למלך ירדן שמזכה אותו בסמכות לקבוע של מי הקרקע? למה לא נחפש את יורשי קיסרי רומא ששלטה כאן ברצף מאות שנים?

ארץ ישראל שייכת במלואה לעם ישראל, ואנחנו לא צריכים להתנצל על כך בצורה של חוקים שמכירים בעצם הזכויות הערביות על יהודה ושומרון. לכן, ראוי היה לו עם שיבת עם ישראל לארצו יבוטלו כל הקניינים הקודמים וכל החזקות בקרקע, כפי שעשו השמאלנים שיושבים כיום על אדמות הכפרים בשרון, בצפון תל אביב ובשאר מקומות בארץ. לפנים משורת הדין, אדם שגר בביתו שנים רבות יישאר בביתו, וחקלאי ימשיך לעבד את האדמה ללא צורך בתשלום, למרות שכאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל הם הפקיעו את כל אדמותיה מהיהודים יושבי הארץ וחילקו אותם לקציני הצבא הרומאי.

יהודי שרצה לשוב לאדמתו, קנה אותה שוב בכסף מלא. אבל יהודים אנו, וננהג לפנים משורת הדין. כל זה יפה, אבל להרוס יישוב יהודי שכבר הוקם על אדמת טרשים, עליה הוקם יישוב שאולי בספק ספקא חלק קטן מאדמותיו עובד בעבר על ידי ערבים תושבי האזור, אדמות שניתנו להם על ידי מלך ירדן ששלט כאן לתקופה קצרה? זה כבר גובל בשיגעון, בשנאה עצמית ובאפס הגיון ערכי, לאומי ואפילו משפטי.

חוק ההסדרה כבר עבר, ואף אני מקווה שלא יבוטל בידי בג"ץ, ולו כדי למנוע שאחים נוספים ייזרקו מבתיהם. אבל העיקר עוד לפנינו: עלינו לשכנע את עם ישראל באמת הפשוטה, בשייכות שלו, הדתית, ההיסטורית, המוסרית והמשפטית על מלא שטחי ארצנו.