18:55
פורסם

מבזק

  ח' בתמוז תש"פ , 30/06/20

הוחזרה זכאות למענקים לכ-5,000 עצמאים

לאחר בדיקה נוספת תוחזר הזכאות למענקים לעצמאים ב- 5,170 מקרים בהם נשללה בזכאות על ידי רשות המיסים.
ארכיון:ח' בתמוז, 18:55, 30/06/2020