22:05
פורסם

מבזק

  כ"ז באלול תש"פ , 16/09/20

מערכת החינוך עוברת ללמוד מרחוק

משרד החינוך מפרסם דגשים פדגוגיים ללמידה מרחוק שתיעשה בהתאם לצרכים המשתנים של שכבות הגיל השונות.
ארכיון:כ"ז באלול, 22:05, 16/09/2020