23:00
פורסם

מבזק

  כ"ט בתשרי תשפ"א , 17/10/20

החיפזון מן הקורונה 2 מוביל לסגר 3 - דעה

יש להאט את קצב היציאה מהסגר השני ולהשתיתו על נתונים אפידמיולוגיים ולא על גחמות פופוליסטיות המקבלות רוח גבית מתקשורת הרפתקנית
ארכיון:כ"ט בתשרי, 23:00, 17/10/2020