הרב מאזוז על 'שיטת הסימנים': מפעל כביר

הרב מאיר מאזוז, ממנהיגי הציבור החרדי הספרדי, נפגש עם ראש ישיבת 'שבי שומרון' ושמע ממנו על השיטה הייחודית שפיתח.

ידידיה בן אור , כ"ו באייר תשע"ד

הרב מאזוז והרב שמידט
הרב מאזוז והרב שמידט
צילום: אברהם שמידט

מזה זמן מה עוסק הרב יהושע מרדכי שמידט במפעל חייו. הוא מפתח שיטה, שהייתה כל הנראה נהוגה ונפוצה בימים עברו, לזכרון הנושאים הנלמדים בגמרא ביתר קלות.

השיטה נקראת "שיטת הסימנים" והרעיון העומד מאחוריה מדהים בפשטותו. הרב עבר על דפי הגמרא, דף דף, והמציא סימן שיזכיר ללומד את הנושא הנלמד באותו דף גמרא על פי ראשי תיבות המתאימים לעמוד הרלוונטי.

כך למשל אדם מעוניין לבדוק באיזה עמוד בדיוק נמצא הדיון בגמרא בנושא קידוש בביהכ"נ לאורחים, יקל עליו לזכור את המיקום בעזרת הסימן "קידוש אורחים" המתאים לעמוד בו מופיע הדיון בנושא בגמרא – עמוד ק"א.

בדומה לכך, קל לזכור את העמוד המדויק בו מוזכרת אמרת חז"ל בגמרא: "ענבי הגפן בענבי הגפן" המתארת שידוך הולם בין גבר לאשה בעזרת זכירת הסימן: "מזל טוב" הרומז לכך שהאמרה מופיעה בדף מ"ט.

שיטת הסימנים החלה להכות גלים בעולם התורה, ולאחרונה נפגש גם הרב מאיר מאזוז ממנהיגי הציבור הספרדי-חרדי עם ראש ישיבת שבי שומרון הרב שמידט בכדי להכיר את השיטה מקרוב.

הרב מאזוז התרשם מהנושא ובירך את הרב ואת הלומדים מהספר במילים חמות. לדבריו: "זהו מפעל כביר לעשות סימנים, לזכור את התלמוד. הרבה פעמים אדם לא יודע להעריך את הזכרון ש ד' נתן לו, ורץ להשתמש במחשב". בסיום הברכות הוא הוסיף ובירך: "יבורכו כל הלומדים בספר, יבורכו כל המסתייעים בספר יזכרו בע"ה את כל התלמוד...".

הרב יהושע שמידט אמר לאחר הפגישה: "זהו באמת מפעל עצום שחוצה מגזרים ודעות, ולשמחתנו רבים מלומדי התורה בעם ישראל משתמשים בו. אנחנו רק בתחילת הדרך, אין ספק שהזיכרון מוסיף לשמחה של לימוד הגמרא ומחבר את כל שכבות הציבור ללימוד הגמרא".

גרשון מסיקה ראש מועצת שומרון בירך על הפגישה ואמר: "ערב שבועות חג מתן תורה, טוב לראות את רבני העולם החרדי נפגשים עם רבני המתנחלים וקונים זה מזה דעת ותורה. רב המאחד על המפריד. טובה אחדותנו על פילוגנו".

בעקבות הדברים החליטו בישיבת שבי שומרון לחלק את חוברות שיטת הסימנים לעת עתה ללא תשלום וזאת בכדי לזכות את הרבים.