פורום שירים

למי יש אתר טוב להורדת שירים שעובד גם ברימון?

בהנהלת: ברגוע
י"ז טבת 10:54
כ"ה שבט 16:58
הנה -אן אחרונה

זה לא באמת עובר
אבל את גדלה
וזה נשאר קטן 
(מיקה בן-שאול)