כ"ה שבט 20:51
השחר החדש של מוטי וייס לכבוד שבת קודש, לאישי אשמח ממש!!

"כשם שאוהבים את התורה לשמה, כך צריך לאהוב את ארץ ישראל לשמה" ( אהוביה סנדק) 

ט"ז אדר א 19:51