י"ט ניסן 10:54

מדרשה קטנה נבנת, שלוחה של שבות רחל בבקעת הירדן. לפרטים והרשמה-https://he-il.facebook.com/midrstBinat/photos/a.740320832695553/5228484653879126/?type=3&eid=ARCI555lnGYGQNzirKndj-ps7cW_4zsxHUxekIQK-2tBa_uj4ozPHjacE-nQQlsLn3QrCQJvP92J20kN&__xts__%5B0%5D=68.ARC5nuYHMEoASvdWXphnjaYDGoJYSZ3J_ufLkXH90NCae6OZvbR5_NAGKnD_3v0XeG1cboIJplvJUhBrWRH44kd2ZGfU8VhVOVl8PeKu4VA3Wtjpb9BjaPW1LZObyAfYBCvOBQjVSEExN8ebgzSBHpQhI_pxqZOej3O4CHAKv9USzN0QogCDxbJQU8wGzjmS5oiF3kcaypW0AMLPkn8O_601tselAuCD_TMbHTIMvaSeOyDBWX1oMYDHcpLncHtRL4bMAkoTAkDgp_es7UJ6BY_o5meqbHiedM3v8SRIAw4TuPMbb4LQ4A&__tn__=EEHH-R