ט"ז בניסן תשע"ב 14:44
.."סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.."
אין לי כח לשתף..אבל קשהההה לי

ה' ירחם
ט"ז בניסן תשע"ב 14:53

תתחזקי..

חינוך תורני בדרך חיובית – תכנים תורניים לילדים, מאמרים, ניגונים ועוד

 

 

 

ט"ז בניסן תשע"ב 16:00
ט"ז בניסן תשע"ב 20:50
ט"ז בניסן תשע"ב 16:02

סוף - התחלה של משהו חדש

דבר - האיש שמביא את הדואר (דוור)

הכל - The Voice

נשמע - מצויין נשמע ג'

את - כלי חפירה

האלוקים - הקב"ה

ירא - יראה בלי ה'

ואת - ו כלי חפירה

מצוותיו - מעשים שנצטווינו לקיים ע"י הקב"ה

שמור - לאח"מים

כי - בנו בחרת מכל העמים

זה - ו זה ולא אחרת

כל - Voive

האדם - יצור תבוני החי במסגרת חברתית ומחפש תמיד את הצלע שנלקחה ממנו


ולסיכום - 


סוף זה התחלה של משהו חדש, אולי הדוור יביא איזה סמס ששלחת למישהו מThe Voice השיר הזוכה ישמע ברשת ג', עד כאן הכל את - חפירה.

האלוקים - אבינו שבשמים מכוון הכל מלמעלה ואנו צריכים לירא ממנו ואת המצוות שלו לשמור..כי זה כל התכלית שלנו בעולם, והאדם מטבעו הוא חצוי והוא משתוקק לצלע החסרה שלו..בעז"ה תמצאי את הצלע שלך במהרה בקרוב


מי יתן ומתוך כך נזכה לגאולה שלימה..!


ט"ז בניסן תשע"ב 16:06
לאט לאט יהיה טוב
ט"ז בניסן תשע"ב 16:50
ט"ז בניסן תשע"ב 19:07

אם בא לך לדבר באישי...

אני פה לבינתיים