"אנו תלמידי ישיבות הסדר שונות, פונים אליכם ראשי הישיבות ואיגוד ישיבות ההסדר, לעשות ככל יכולתכם כדי להשיב אל שורות ההסדר את 24 בני הישיבות, שהצבא ביטל את ההסדר עימם, ואשר הועברו לשירות רגיל שמשכו שלוש שנים, בשל סירובם למלא את פקודת ההתנתקות (לעיתים אף פחות מסירוב מפורש). זהו עונש שניתן להם בנוסף לענישתם בימי מחבוש ובהעברתם מתפקידיהם הקרביים", כך נפתחת עצומה שנשלחה לכל ראשי ישיבות ההסדר ולמנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר מר איתן עוזרי, ועליה חתמו עד כה כ-1200 בני ישיבות הסדר.

בראיון לערוץ 7 תקפו מארגני העצומה את התנהגות איגוד ישיבות ההסדר וטענו להזנחה מצד איגוד הישיבות שאמור לטפל בהם, "חודשים עברו מאז שבוטל שירות ההסדר של אותם חיילים ונראה שהבעיה שלהם הפכה להיות צרתם הפרטית בלבד, ואילו ישיבות ההסדר שאמורות להיאבק בשבילם עוברות על כך לסדר היום".

בתשובה לשאלת כתבנו ידידיה הכהן מה הם מצפים מארגון ישיבות ההסדר אמרו מארגני העצומה כי הם חושבים שתפקידו של איגוד ישיבות ההסדר לא יכול רק להסתכם בצד הטכני של השירות הצבאי, בדאגה לשיבוץ מתאים לחייל הדתי, וביצירת מחלקות המורכבות מחיילי הסדר בלבד, אלא טיפול בכל בעיותיו של החייל ועמידה עיקשת יותר על קיום ההסדר בין הישיבות לצבא, "עכשיו תלמיד לא יוכל יותר לסמוך על ראשי הישיבות שלא יפקירו אותו מול המערכת הצבאית, וגם הצבא לא יפחד עוד לפגוע בשאר ההסכמות שהובילו לשיתוף פעולה בין הישיבות לצבא, כמו ענייני צניעות, שבת, כשרות וכדומה".

"אנו חשים שאי עמידה לצד תלמידים אלו בצר להם, יש בה משום פגיעה באמונם ובאמוננו. אמון שניתן בכם - מדריכים ומורים - אלו שתיארו לנו את השירות הצבאי מתוך עולמה של ישיבה כשליחות בשם ה' להפצת תורתו וכעשיית מצוותו. אנו חשים שמשא "חֶטְאה" של הציונות הדתית כולה, בהתנגדותה למהלכי השלטון, הוטל כולו על כתפי צעירים אלו, שרק מימשו בפועל את קריאתם של רבנים רבים, מתוך היענות לתקוות שתלו בהם חבריהם שנמצאו מעבר למתרס. מעבר לויכוח הפנימי לגבי נכונותו של סירוב פקודה, ודאי שאין כל פגם מוסרי במעשים שביצעו (ובעיקר שלא ביצעו) חיילים אלו, ועל כן חובתנו וחובתכם לעמוד לימינם", קראו המארגנים בעצומה.

מארגני העצומה פונים בקריאה ישירה לרבני הישיבות ואומרים, "רבנים, תלמידים שלכם נענשו בביטול ההסדר עימם, והושארו לשירות של 3 שנים בצבא, ואתם ממשיכים לשתף פעולה עם ראשי הצבא כאילו לא קרה כלום. הגיעה השעה להעמיד בפני הצבא את ההחלטה אם להמשיך ולקיים את ההסדר עימנו כלשונו ולאפשר שירות בצבא על פי הנורמות המוסריות שאנו מאמינים בהם על כל המשתמע מכך – או לוותר על נוכחתנו והשתתפותנו בעול הצבאי. אחרי הכל הצבא צריך אותנו לא פחות משאנחנו צריכים אותו, זהו צעד ראשון בשחיקה של מעמד בני ישיבות ההסדר. בני ישיבות ההסדר נמצאים בשורה הראשונה בצה"ל, מצטיינים בתפקידים קרביים וידועים כחייילים ערכיים ומסורים. אולם מה שקורה עכשיו מציב אותם כחיילים סוג ב', כחיילים שניתן לזרוק אותם ממסגרת ההסדר אם הם נשמעים לערכיהם. הצבא אומר להם בעצם: אתם יכולים לבוא ולשרת בשורה הראשונה, אולם על הערכים שלכם תשמרו בישיבה, ואיגוד ישיבות ההסדר מסכים בשתיקה".

הרב דוד סתיו, ראש ישיבת ההסדר פתח תקווה, ודובר איגוד ישיבות ההסדר ש- 18 מתלמידי ישיבתו חתמו על העצומה, אמר לכתבנו כי הוא שמח שבחורים מגלים רגשי סולידאריות עם חבריהם, "עם זאת איגוד ישיבות ההסדר לא נח ולא הפסיק לרגע לעסוק בנושא הזה, ולדרוש משלטונות הצבא לשחרר את הבחורים, אך לא כל דבר שנעשה מתחת לפני השטח צריך לחשוף. אולי יש בחורים שחושבים שצריך היה "לשבור את הכלים" והאיגוד היה צריך לא לשלוח מחזור לצבא, ודברים דומים לכך, אבל דעת ראשי הישיבות שלא היינו משיגים בכך משהו אלא התוצאה הייתה הפוכה".

בנוסף לכך מאיגוד ישיבות ההסדר מבהירים שמדובר ב- 17 חיילים ולא ב- 24 כפי שנכתב בעצומה.