אתר בנייה באזור ירושלים
אתר בנייה באזור ירושלים פלאש90

מחנק האשראי כבר נותן אותותיו בקרב החברות במשק. מבדיקה שנערכה באמפא קפיטל, זרוע המימון של קבוצת אמפא, עולה כי בשנה האחרונה חל זינוק חד בביקוש למימון חוץ בנקאי, לעסקים הפועלים בתחומי הנדל"ן והתשתיות וכן לעסקים הפועלים בתחום התעשיות המסורתיות.

על פי נתוני החברה, המסתמכים על ביקושים למימון חוץ בנקאי של למעלה מ-500 חברות בענפים השונים, עולה כי היקף הביקוש למימון פרויקטים בתחומי התשתיות והנדל"ן עומד כיום על כ-25% מסך כל הביקושים למימון חוץ בנקאי. זאת לעומת כ-15% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. על פי נתוני החברה, ענף המתכות תופס את המקום השני בביקושים עם כ-17% מסך כל הביקושים למימון חוץ בנקאי.

על פי נתוני אמפא קפיטל, ענף הדפוס והפרסום מחזיק בכ-15% מסך הביקושים למימון חוץ בנקאי. זאת בהשוואה לכ-17% אשתקד. בחברה מסבירים את הירידה בביקוש בקיפאון היחסי השורר בתחום הדפוס והפרסום, וכתוצאה מהצטיידות מוגברת במכונות חדשות בשנים הקודמות. ענף הכימקלים, הפלסטיק הגומי מחזיק בנתח של כ-7.5% מהביקושים, ענף ההובלה מחזיק בכ-6%, ענף הריהוט מחזיק בכ-3.5% וענף הבריאות עם כ-3%.

על פי נתוני החברה, שני ענפים "חדשים" בולטים השנה עם גידול חד בביקוש למימון חוץ בנקאי: ענף איכות הסביבה הצומח עם למעלה מ-7% מסך הביקושים למימון חוץ בנקאי (לעומת כ-4% אשתקד) וענף השירותים (כגון לוגיסטיקה, אחסנה, אספקה טכנית וכו') עם 8% מסך הביקושים, לעומת כ-1% בלבד בשנה שעברה.

"בחודשים האחרונים אנו רואים כי לאור הצמצום באשראי הבנקאי חל גידול מאסיבי בביקוש לאשראי חוץ בנקאי". אומר רו"ח רן שלו, מנכ"ל אמפא קפיטל. "מגמה זו מתעצמת והולכת עקב היערכות הבנקים לבאזל 3 וצמצום האשראי הבנקאי. זאת לצד הבנה של עסקים ביתרונות אשראי חוץ בנקאי, ובראשם אי בקשה לשיעבוד צף, העדפת שיעבוד ספציפי וקבלת אחוזי מימון גבוהים משמעותית, בהשוואה למערכת הבנקאית, עבור אותם ביטחונות".

גם חברות גדולות מחפשות אלטרנטיבות מימון

לדברי שלו, מגמה נוספת לה אנו עדים היא שאם בעבר ראינו בעיקר עסקים קטנים ובינוניים הפונים לאשראי חוץ בנקאי, הרי שכיום גם חברות גדולות, בעלות מחזור של מעל 100 מליון ש"ח לשנה, מחפשות אלטרנטיבות מימון לבנקים. בנוסף, אנו רואים מגמה של גידול בהיקף האשראי החוץ בנקאי הנלקח. אומר שלו. "אם בשנה שעברה היקף המימון החוץ בנקאי, בקרב חברות שלקוחו מימון זה, היה כ-10% מסך האשראי של העסק, כיום ההיקף גדל משמעותית ועומד, בממוצע, על כ-20% מסך האשראי".