הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף ערוץ 7
הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון ובנו של מנהיג ש"ס, לא יהיה מועמד המפלגה לתפקיד הראשון לציון לאור חקירת המשטרה בעניינו. כך דיווח 'ישראל היום'.


מסתמן כי מועמד מפלגת ש"ס לתפקיד יהיה אחיו, הרב יצחק יוסף שיתמודד במקומו, אך זה יוחלט סופית בימים הקרובים.


הרב עובדיה יוסף בהחלט היה רוצה לראות ברבנות הראשית את הרב אברהם, אולם החקירה שפורסמה שלשום הביאה לשינוי החלטתו.


בסביבתו של מנהיג ש"ס טענו כי מדובר בלא פחות מכניעה למשטרה, שמנסה לבצע "חיסול פוליטי", כהגדרתם.


עו"ד ארז קמניץ ממשרד המשפטים, שיגר השבוע מכתב לרב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, בו הוא מבקש ממנו להסביר שורה ארוכה של התבטאויות מהעבר הנוגעות ליחסי יהודים וערבים.

המכתב נשלח בעקבות פניית הרב אליהו ליועץ המשפטי לממשלה, לאחרהפרסום בתקשורת לפיו היועץ המשפטי לממשלה מבקש להזמין אותו לשימוע בעקבות מועמדותו לכהונת הרב הראשי.

הרב אליהו ציין במכתבו כי בכוונתו אכן להגיש את המועמדות והוא אף אסף כבר את 20 החתימות הדרושות לכך. בתגובה לכך כתב עו"ד קמניץ לרב אליהו, כי הוא מבקש לקבל את התייחסותו של הרב לשורת התבטאויות המצורפות למכתב.

קמניץ אף מציין, כי "לאחר בחינה ראשונית של כל המידע שהועבר וקיים בעניינך, הרי שיתכן כי בחירתך לכהונה הרמה עלולה לכאורה להימצא כבלתי ראויה ולעורר קשיים משפטיים, אולם בטרם יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בעניין, הוא מבקש לקבל את התייחסותך המפורטת לדברים המיוחסים לך".

נציין כי למרות הפרסומים בתקשורת, לפיהם היועץ המשפטי לממשלה שוקל להזמין את הרב אליהו לשימוע, הרב אליהו הוא זה אשר יזם את הפניה ליועץ המשפטי לממשלה.

גורמים משפטיים ציינו עם זאת, כי עד לרגע זה וגם במכתב ששיגר עו"ד קמניץ לרב אליהו, לא עלתה כל עילה חוקית שתאפשר ליועץ המשפטי לממשלה להתערב בהליך הבחירה.

לטענת אותם גורמים משפטיים, "חוק הרבנות הראשית הוא ברור ומגדיר באופן שאיננו משתמע לשתי פנים את תנאי הכשירות לכהונת הרב הראשי. החוק איננו מעניק ליועץ המשפטי לממשלה סמכות למנוע ממועמד העומד בתנאי הכשירות הקבועים בחוק, הגשת מועמדות לכהונה".