תקנה: על הרב אלון לחדול מכל פעילות רבנית

פורום תקנה מפרסם הבוקר הודעה מיוחדת בה שב ומדגיש כי התלונות שהובאו בפני פורום תקנה, אינן אלה המופיעות בכתב האישום הנוכחי.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , א' באלול תשע"ג

בית משפט השלום בירושלים ימסור הבוקר (רביעי) את הכרעת הדין במשפטו של הרב מוטי אלון המואשם בביצוע מעשה מגונה בכוח בקטין, תוך ניצול יחסי מרות.

פורום תקנה מפרסם הבוקר הודעה מיוחדת לקראת הכרעת הדין. ההודעה באה על הרקע והניסיון בימים האחרונים לפגוע בעבודת הפורום המורכב מרבנים רבים ולקשר בין קריאתו לרב אלון לחדול מפעילות ציבורית לבין הרשעתו הפלילית.

אנשי הפורום שבים ומדגישים כי בתלונות שהובאו בפניהם לא היו עבירות פליליות אלא עבירות מוסריות ציבוריות ועל כן אפשר שהרב מוטי אלון יזוכה בבית המשפט - אך אין זיכוי זה, לדעת הפורום, מאפשר לו לחזור לפעילות ציבורית.

בהודעה נאמר:

התלונות שהובאו בפני פורום תקנה, אינן אלה המופיעות בכתב האישום הנוכחי.

התלונות שנשמעו בפני חברי פורום תקנה לא היו עבירות פליליות בעת ביצוען, או שחלה לגביהן התיישנות. התלונה שבגינה הוגש כתב האישום היתה בגדר עבירה פלילית בעת ביצועה , ולכן הופנתה למערכת המשפטית.

הפורום חוזר על הודעתו וקובע כי על הרב מוטי אלון לחדול מכל פעילות רבנית ציבורית, מכל תפקיד חינוכי וניהולי, ומכל ייעוץ אישי ביחידות. יודגש כי הטיפול המשפטי, יהיו תוצאותיו אשר יהיו, אין בו כדי לשנות את עמדתו של הפורום ואת אזהרתו לציבור. פורום תקנה ימשיך לעמוד לרשות נפגעי ניצול מיני, וישתדל לעזור להם ככל שניתן.