הרב קנייבסקי: "הם רוצים לעקור את התורה"

לדבריו, מתנגדי הרב שטיינמן "מעולם לא כיבדו את גדולי ישראל אוי לנו שכך עלתה בימינו. הם מבזי תלמידי חכמים ואין לנו שום חלק עמהם".

חיים לב - ערוץ 7 , י"א בחשון תשע"ד

הרב קנייבסקי: "הם רוצים לעקור את התורה" -ערוץ 7
הרב שטיינמן
פלאש 90

הרב חיים קנייבסקי, אחד ממנהיגיו הבולטים של הציבור הליטאי בבני ברק, יצא היום חוצץ נגד אנשי הפלג הליטאי המתנגד להנהגתו של הרב שטיינמן.

בכינוס מיוחד שהתקיים הבוקר בבית מדרשו, נשא אחד הרבנים הכפופים לו דברים בשמו ובנוכחותו של הרב קנייבסקי בגנות המתנגדים לרב שטיינמן. 

"שמעתי שהעסקנים שמקימים מפלגה חדשה כדי להשפיל את הנהגתו של הגראי"ל שליט"א, תדעו ותודיעו את זה לכל אברכי הכוללים וזה חובה להודיעם, שאין כאן מערכה של בחירות כלל, זה מערכה שמתנהלת כבר כמה שנים לא על ידי גדולי ישראל אלא על ידי כמה עשרות אנשים צעירים שמבזים את התורה ושונאים את גדולי ישראל ולא יכולים לסבול שגדולי ישראל ינהיגו את העם ככל הדורות.

"הם רוצים לעקור את התורה ואת כל כבוד התורה שיש לכלל ישראל, ושכל העולם יתנהל אך ורק על פי כמה עמי הארצות, וכל פעם מלבישים את הנהגתם על תלמיד חכם אחר, ולא שהם מכבדים את התלמיד חכם שאומר כמותם, אלא הם רוצים להסתיר את מזימתם וכאילו הם, הם, מעתיקי השמועה וגדולי ישראל חס ושלום וכו' עפרא לפיהם, ופוערים פיהם בלי חוק.

"ברוך השם זכינו להכיר גם את מרן הרב שך, וגם את מורי חמי הרב אלישיב ואין להם שום שייכות אליהם, הם מעולם לא כיבדו את גדולי ישראל. אוי לנו שכך עלתה בימינו. הם מבזי תלמידי חכמים ואין לנו שום חלק עמהם וחייבים ראשי הכוללים להסביר את זה בשפה ברורה ובכובד ראש לכל האברכים וכמובן שכל מי שמצביע למפלגה שלהם, הרי הוא נותן יד לפושעים ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם".