בסכנה
בסכנה צילום: פרופ' צבי מנדל, מרכז וולקני

לאחרונה נצפו בעמק החולה גושים של שיחי צבר נגועים בטפיל לבן, אשר גרם למותם. אנשי מיקצוע ממרכז וולקני וקק"ל  זיהו את הפגע: כנימת מגן המכונה אֶצבַּרית Dactylopius opuntiae  המוכרת כמין אלים ששימש להדברת שיחי צבר בדרום אפריקה ואוסטרליה.  

העוסקים בבחינת האֶצבַּרית מציינים שמרגע שזוהתה והוגדרה הכנימה האלימה, היה ברור שיש צורך בפעולה מיידית למיגורה שכן התפשטותה יכולה לאיים על שיחי הצבר בכל הארץ.  

תצפיות מעקב שהחלו להתבצע נועדו לאמוד את היקפי הנגיעות, ובכלל זה  לוודא כי אין התפשטות לאזורים נוספים. על פי ניסיון העבר, כמו במקרים דומים אחרים,  אין די בהדברה מקומית ויהיה צורך לשקול טיפול ארוך טווח על ידי איקלום של אויבים טבעיים של הכנימה על מנת לרסן פעילותה ההרסנית.

ה"אצברית" היא מין פולש המתפתח רק על מיני צבר, והיא  כנראה התבססה בארץ בשל יבוא לא תקין של צמחים מחו"ל.

אצברית