הרב דב ליאור
הרב דב ליאור חזקי עזרא

הרב דב ליאור והרב דוד חי הכהן, מרבני תקומה, תוקפים במילים חריפות את האישור בקריאה טרומית של הצעת החוק של חברת הכנסת עדי קול למתן הטבות לזוגות חד מיניים.

"אין די מילים לבטא את גודל הגיעול מאותה הצעת פיגול להכשיר את התועבה, בדרך החוק ע"י חברי הכנסת", כותבים הרבנים.

הרבנים אף תוקפים במרומז את הבית היהודי, ומציינים כי "הצעת החוק וההצבעה בעדו היא אות קלון לכל המצביעים ולכל השותקים שלא עשו די למחות במיאוס המטיל שיקוצים, על כל בית ישראל".

"כתב "בעל-העקידה" כי חטאת סדום הגדולה היא באשר הכשירו את התועבות דרך החוק. לא לחינם אמרו חז"ל בפרקי אבות, כי עיוות הדין גורם חלילה לסכנות איומות לעם כולו, כי עיוות הדין הרי הוא נעשה כביכול בשם העם כולו", מוסיפים הרבנים.

"יתן ד' ונזכה להשבת שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, ומחדש נקרא בשם עיר הצדק קריה נאמנה וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ", חותמים הרבנים את המכתב.