קציני מודיעין
קציני מודיעין ארכיון: דובר צה''ל

לראשונה חושף צה"ל נתונים מלאים על שכר וגמלאות של משרתי צה"ל.

לאור בקשות של גופים שונים לנתונים חלקיים בנושא, הוחלט בצה"ל להוציא באופן מסודר נתונים מקיפים על שכר וגמלאות משרתיו.

לדברי גורם בכיר, "במטרה להציג תמונה שקופה וברורה שתביא לידיעת הציבור את המידע בכללותו. לאורך השנים נטען כלפינו על 'חגיגות' שכר, אך הנתונים בפועל מראים שצה"ל הוא הארגון היעיל ביותר במגזר הציבורי, ובפועל משרתיו זוכים לתנאים נמוכים בהשוואה למגזר הציבורי".

עפ"י הנתונים, הגמלה הממוצעת לה זכאי גמלאי צה"ל הינה 10,774 ₪. "חשוב לזכור כי נתון זה מגלם את מאפייני השירות התובעניים הייחודיים, ואת מרכיבי הסיכון אליהם נחשפו גמלאים רבים לאורך שירותם", הסביר הבכיר. "בסופו של יום הפנסיה נגזרת בהתאם לשירותו ותפקידו", הוסיף. לדבריו הנתון האמיתי נמוך ב-35% מנתונים שהופצו בעבר.

מהנתונים המתפרסמים ניתן ללמוד כי מעל ל-2,300 גמלאים כיום מקבלים גמלה הנמוכה משכר המינימום (העומד על 4,300 ₪). בעוד שמעל למחצית מהפורשים מקבלים גמלה הפחותה מ-10,000 ₪, רק אחוז קטן בלבד מהגמלאים, כ-1.3%, מקבלים פנסיה בסכום גבוה מ-30,000 ₪.

"כל האגדות על כך שכלל פורשי צה"ל לאורך השנים נהנו מקבצאות מפליגות אינן נכונות. גם בקרב 100 מקבלי הפנסיות הגבוהות ביותר ניתן לראות כי 76% מהם הם לוחמים ומפקדים בכירים עם שירות של 34 שנה למען המדינה. בהשוואה לכך שאחוז המערך הלוחם בצה"ל הוא כ-10%, משמעות הדבר שהקצבאות הגבוהות הולכות לאלו הראויים לכך".

מקור: אתר צה''ל

בצה"ל מדגישים כי בניגוד לטענות שונות, החל מ-2004 עבר הצבא להסדר פנסיה צוברת וכבר כיום מעל ל-60% ממשרתי צה"ל נמצאים בהסדר זה.

עוד מצביעים הנתונים על כך שגיל הפרישה בצה"ל גדל במרוצת הזמן. ב-2014 עמד גיל הפרישה הממוצע של משרתי צה"ל על 47 שנים, כשגיל הנגדים באותה שנה עמד על גיל מבוגר אף יותר – 47.7. "כבר היום אנחנו מקדימים את קצב העלאת גיל הפרישה, וצופים שנגיע לגיל פרישה ממוצע 50 לפני שנת היעד שנקבעה", ציין הגורם הבכיר.

"ביצענו בשנים האחרונות מהלכי חיסכון משמעותיים בתחום כוח האדם, הגדלנו את נתח משרתי הקבע הראשוני על חשבון המובהק, העלנו את גיל הפרישה ובוצע מהלך הצמדת הגמלאות למדד", פירט הגורם והדגיש כי "מהלכים אלה יניבו לצבא חיסכון עתידי משמעותי בחובות הפנסיוניים, דברים שאפילו שהוכחו לראשונה בפרסומי החשבת הכללית במשרד האוצר".

ב-2012 פרסמה החשבת הכללית במשרד האוצר את הדו"ח הכספי השנתי של ממשלת ישראל, בו נרשמה לראשונה הירידה בחובות הפנסיוניים העתידיים של מערכת הביטחון, בגין משרתי פעילים. מדובר בירידה בשיעור של כ-12%.

"הרמטכ"ל החליט בקיץ 2013 על מימוש תוכנית לסגירת מערכים שונים בצבא שמשמעותו פיטורים של כ-6,000 קצינים ונגדים. מ-2013 פוטרו 1,200 משרתים איכותיים ומצוינים שנאלצנו לוותר עליהם", פירט הגורם הבכיר.

"פיטורים בהיקף כזה לא קיימים במגזר הציבורי ואם היו מתקיימים, המדינה הייתה חוסכת עשרות מיליארדי ש"ח בכל שנה". בצבא אף מציינים, שלא בגאווה, כי בקרב מפוטרים אלו נמצאים עשרות משרתים בגילאי 35-39 שלא לפנסיה. "איזה עוד ארגון ציבורי עושה כאלו צעדים? מדובר בפיטורים כואבים בגילאים בהם ההשתלבות בשוק העבודה האזרחי הם מאתגרים. אנחנו עושים את המיטב בשביל לסייע להם במעבר לאזרחות".

בצבא מבקשים לשים דגש על נתוני השכר כפי שהתפרסמו בדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר. עפ"י הדו"ח, השכר הממוצע בצה"ל בשנת 2012 עמד על 12,681 ₪, שחיקה של שש עשיריות האחוז, זאת לאחר שנשחק גם ב-2011 בשיעור של 1.7%.

גם בקצב השינוי המצטבר בשכר, נמצא כי הגידול בשכר בשירות המדינה כפול מהגידול בשכר משרתי צה"ל בשנים 2006-2012.

כמחצית ממשרתי צה"ל – הרוויחו פחות מהשכר הממוצע במשק

מעיון מעמיק בנתוני דו"ח הממונה על השכר, ניתן ללמוד כי ב-2012 רבע מהקצינים והנגדים בצה"ל נדרשים להשלמת שכר לשכר מינימום, היקף שעולה בשנים האחרונות.

כמעט מחצית (47%) מהמשרתים השתכרו במשכורת הנמוכה מהמשכורת הממוצעת במשק. לעומת זאת, במשרדי הממשלה מדובר ב-14.78% מהעובדים המשתכרים פחות מהממוצע במשק.עוד עולה מדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר לשנת 2012 כי שכרם של מקבלי שכר המינימום בצה"ל נמוך בכ- 45% משכר מקבלי שכר המינימום במשרדי הממשלה.

חשוב להדגיש כי במשרדי הממשלה ככלל קיים תגמול בגין שעות נוספות ומרכיבים נוספים שבפועל מעלים את השכר. לעומת זאת, מרכיבים אלה, העשויים להעלות משמעותית את השכר – אינם כלולים בשכר הבסיס של צה"ל, שכן מדובר בשכר גלובאלי.

"למשרתים אין זכויות רבות שקיימות במגזר הציבורי, בין אם כספיות - כמו תשלום על שעות נוספות, ובין אם זכויות לדוגמת הזכות להתארגנות. בפועל אנחנו רואים שחיקה גם בשכר לצד תנאי בסיס לא פשוטים. במצב הזה יש קושי להשאיר אנשים איכותיים לשירות ארוך ומשמעותי".