בתי משפט
בתי משפט Thinkstock

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל שלשום את ערעורה של מורה לריקודי עם וקבע כי רב שכונת גבעת מרדכי, הרב איסר קלונסקי, יחוייב לפצות אותה בסכום של 60 אלף ש"ח.

המורה, נורית מלמד, העבירה שיעורים קבועים בכמה שכונות בירושלים, כולל חוג לנשים בשכונת גבעת מרדכי, שאוכלוסייתה דתית וחרדית.

הרב קלונסקי הפיץ ברחבי השכונה "הודעה ואזהרה בעניין חוג לריקודי עם לנשים", בו קבע כי אסור לאף אשה לקחת חלק בחוג, "שיש בו מן התועבה".

הרקע להוצאת הפשקוויל היתה נטייתה המינית של המורה והחשש של הרב קלונסקי כי בחוג מתבצעים מעשים לא ראויים. בית משפט השלום קבע כי הרב קלונסקי פעל בתום לב, אך בית המשפט המחוזי הפך כאמור את ההחלטה.

במסגרת פסיקת בית המשפט המחוזי הגיעו הצדדים לפשרה, שקיבלה תוקף של פסק דין, ולפיה הרב קלונסקי יפצה את מלמד ב–60 אלף שקל ויתנצל בפניה.

במודעה שעמדה במרכז הדיון נכתב, כי "אחרי בדיקה וחקירה התברר לי שהשתתפות בחוג זה יש בה משום 'הרגל לדבר עבירה'. לכן באתי בזאת להתריע, להזהיר ולהודיע לציבור הנשים בגבעת מרדכי ובכל מקום, לבל ייקחו חלק בחוג זה. אשה, בין אם היא נשואה או פנויה, בין אם היא צעירה או מבוגרת, לא תדרוך כף רגלה במקום ובשעה שנערך חוג זה לריקודי עם לנשים. הדבר אסור באופן מוחלט! כמו כן, חובה מוטלת על כל איש לעשות הכל על מנת למנוע מאשתו או מבתו או מי מבני משפחתו מליטול חלק בחוג זה שיש בו מן התועבה. וחובה להתרחק מן הכיעור ומכל הדומה לו. וכבר אמרה תורה 'כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו'".