אורית סטרוק
אורית סטרוק חזקי עזרא

חברת הכנסת אורית סטרוק (הבית היהודי) מביעה הזדהות עם הרב איסר קלונסקי, רב שכונת גבעת מרדכי לשעבר, שיאלץ לפצות מורה לריקודי עם בעקבות מכתב אזהרה שהוציא נגדה.

"קטונתי מלחזק את ידי הרב, ואולם רואה אני חובה לעצמי להזדהות ולהביע הערכה עצומה לעמידת הגבורה בהדרכת הציבור לפי אמיתתה של תורה", כתבה סטרוק לרב קלונסקי.

"אשרינו שיש לנו רבנים מנהיגי ציבור, שאינם נרתעים מלומר את האמת על פי ערכי התורה", הוסיפה ח"כ סטרוק.

סטרוק אף רמזה לכך שאת המורה ייצגו בערעור לביהמ"ש המחוזי עורכות דין מטעם המרכז הרפורמי לדת ומדינה וארגון הלסביות הדתיות "בת קול".

"אשרינו שזכינו לויכוח הזה מול הארגונים הרפורמיים והחד-מיניים, אשר גם אם עלותו מרובה (ואני סמוכה ובטוחה שהציבור יתגייס בהמוניו לבל תושת העלות על כיסו הפרטי) – תועלתו מרובה פי כמה וכמה", ציינה סטרוק.

הרקע למכתבה של סטרוק הוא פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בראשית השבוע, לפיה יחויב רב שכונת גבעת מרדכי, הרב איסר קלונסקי, לפצות את המורה לריקודי עם נורית מלמד בסכום של 60 אלף ש"ח.

הרב קלונסקי הפיץ ברחבי השכונה "הודעה ואזהרה בעניין חוג לריקודי עם לנשים", בו קבע כי אסור לאף אשה לקחת חלק בחוג שנערך בשכונה, תוך קביעה לפיה "יש בו מן התועבה".

הרקע להוצאת הפשקוויל היתה נטייתה המינית של המורה והחשש של הרב קלונסקי כי בחוג מתבצעים מעשים לא ראויים. בית משפט השלום קבע כי הרב קלונסקי פעל בתום לב, אך בית המשפט המחוזי הפך כאמור את ההחלטה. במסגרת פסיקת בית המשפט המחוזי הגיעו הצדדים לפשרה, שקיבלה תוקף של פסק דין, ולפיה הרב קלונסקי יפצה את מלמד ב–60 אלף שקל ויתנצל בפניה.