אוניברסיטת אריאל
אוניברסיטת אריאל צילום: פלאש 90

הנהלת אוניברסיטת אריאל בשומרון וועד הסגל הבכיר אישרו היום (חמישי) טיוטת הסכם העסקה חדש.

ההסכם נוסח על פי עקרונות אשר אושרו ע"י נציגי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר.

כזכור, המוסד קיבל לפני כשנה וחצי את ההכרה הקבועה כאוניברסיטת מחקר בישראל. במסגרת זו היה צורך לחתום על הסכם חדש המאפשר עקרונית העסקת הסגל הבכיר בתנאים הדומים לתנאי העסקת סגל בכיר בשאר האוניברסיטאות בישראל.

פרופ' מיכאל זיניגרד, רקטור אוניברסיטת אריאל, אמר כי "בסופו של יום לסגל ולהנהלת האוניברסיטה יש את אותן המטרות. החתימה על ההסכם הייתה רק עניין של זמן, ואני מודה לוועד הסגל על ההבנה ואורך הרוח שהפגינו על מנת להגיע להסכם זה. צרכי הסגל ברורים לנו ואמנם ההסכם נחתם רק כעת, אך הוא יחול רטרואקטיבית החל מאוקטובר 2013".

פרופ' אשר יהלום, יו"ר ועד הסגל הבכיר הוסיף "אני שמח שההסכמות בין האוניברסיטה לסגל הבכיר קיבלו את אישור הות"ת והאוצר ומקווה שנגיע בקרוב לחתימה על ההסכם הקיבוצי ללא צורך בצעדים ארגוניים. אני רוצה להודות  להנהלת המוסד שעשתה לילות כימים, על מנת לקבל את אישור הגופים הרגולטוריים להסכם".

כאמור, היום מגיעים הדיונים אל סופם עם חתימה על מסמך המאשר שטיוטת ההסכם, הנספחים והנהלים אושרו עקרונית ע"י הצדדים. הן ההנהלה והן ועד הסגל מאמינים כי הסכם קיבוצי ייחתם בקרוב.