מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הודיע ליו"ר קק"ל אפי שטנצלר, כי החליט שב-20 ביולי, בעוד כשלושה שבועות, יתחיל משרד מבקר המדינה לבצע ביקורת בקרן קיימת לישראל.

בכך מבקש המבקר לשים קץ לניסיונות למנוע החלת ביקורת המדינה על קק"ל.

ממשרד המבקר נמסר, כי "בבסיס הביקורת בשלב זה, תעמוד האמנה שנחתמה בשעתה בין מדינת ישראל לבין קק"ל ושעל פיה הייתה אמורה לקום מועצה משותפת בה 13 חברים: 6 ממשלה, 7 קק"ל, לענייני הכשרת קרקע ופיתוחה".

במשרד המבקר מציינים, כי תפקיד המועצה בין השאר, קביעת מדיניות, אישור הצעת תקציב של מנהל פיתוח הקרקע בקק"ל ופיקוח על פעולותיו. "מבקר המדינה התריע על כך שהמועצה לא פועלת כבר שנים רבות, גם בדוח שנתי 64ג שפורסם בחודש מאי האחרון ועוד קודם לכן בדוח שנתי 54ב שפורסם לפני כ-10 שנים", נאמר בהודעת משרד המבקר.

משמעות הודעת מבקר המדינה ליו"ר קק"ל, היא שמשרד מבקר המדינה נכנס עתה לביקורת ישירה בקרן הקיימת לישראל. בשלב זה לא ברור האם הקרן תשתף פעולה עם המהלך שבסיסו החוקי לא ברור עד תומו.

בקק”ל מברכים על החלטת המבקר ומוסרים כי "קק״ל שמחה על בחינת יישום הנושאים המצויים באמנה בינה לבין ממשלת ישראל. החלטה המבוססת על הסכמה וולונטרית של דירקטוריון קק"ל להחלת ביקורת המדינה בנושאים שונים, המשיקים לתחומים בהם פועלת המדינה.

"בקק"ל מאמינים כי מהלך זה יתרום לקידום המטרות הציוניות המהוות את הבסיס לפעולת קק”ל ויאפשר המשך תרומתה של קק"ל לבניין הארץ ולעמידה מלאה בהתחייבויות המדינה על פי האמנה. קק"ל תשתף פעולה עם משרד המבקר ואף העבירה אליו מיוזמתה כבר בחודש שעבר את דוחותיה הכספיים לשנים 2012-2013".