הח"כים החרדים הגישו תיקון לחוק הבטחת הכנסה

חברי הכנסת החרדים הגישו הצעת החוק לתיקון חוק הבטחת הכנסה לאברכים.

חיים לב - ערוץ 7 , ג' באב תשע"ד

שערורייה. משה גפני
שערורייה. משה גפני
צילום: פלאש 90

חברי הכנסת החרדיים מיהדות התורה ומש"ס הגישו לכנסת באמצעות ח"כ משה גפני הצעת חוק לתיקון לחוק הבטחת הכנסה לאברכים, וזאת, בעקבות העובדה שבג"ץ פסל את המשך הענקת הבטחת ההכנסה במתכונת הקיימת כיום.

בדברי ההסבר להצעת החוק, כותבים חברי הכנסת כי "לאורך ההיסטוריה ארוכת הימים של עם ישראל - עמד לימוד התורה במרכז החיים היהודיים, כציווי מדאורייתא ומפירושם של חכמינו זיכרונם לברכה. ערך זה מתמצה בנאמר במשנה במסכת פאה "ותלמוד תורה כנגד כולם". יסוד מוסד באמונה היהודית הוא שבזכות לימוד התורה על ידי תלמידים חכמים המקדישים את כל עתותיהם לתורה, מתקיים העולם וישראל, כעם עולם. קולה של התורה לא נדם גם בתקופות האפלות ביותר בהיסטוריה היהודית וציבור גדול בארץ רואה בלימוד התורה המתקיים בכוללים מקדמת דנא את תמצית הווייתו של העם היהודי וערובה להמשכיותו לנצח נצחים. משום כך, נקבע בחוקי התקציב השנתיים מחוק התקציב לשנת 1980 ואילך סעיף תקציבי שקבע הבטחת הכנסת מינימום לאברכים הלומדים בכוללים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתחילה על ידי משרד הדתות ובהמשך על ידי משרד החינוך".

חברי הכנסת מוסיפים כי עד עתה הוגשו שתי עתירות לבית המשפט שפסלו את ההסדרים הקיימים ולשם כך הם מגישים כעת הצעת חוק לתיקון העיוות, ועל מנת למנוע נזק לאברכים שתורתם אומנותם "לפי הצעת חוק זו, תלמיד כולל שלומד חודש לימודים מלא בכולל לפי כללים שיקבע שר החינוך ושהוכיח כי הוא עומד בתנאים הקבועים בהצעת החוק: יש לו שלושה ילדים לפחות, אין לו הכנסה אחרת ואין בבעלותו רכב, יהיה זכאי למלגת קיום בשיעורים שייקבעו בחוק התקציב השנתי."

בחוק נכתב עוד כי הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת, והצעת חוק זו לא קודמה בהליכי החקיקה בכנסת בשל חוות דעת שנתקבלה מהיועץ המשפטי לממשלה כי מספיקה החלטת ממשלה בנושא ולא נדרשת חקיקה, אולם לפני מספר חודשים בית המשפט העליון פסק בעתירה כי החלטת הממשלה תבוטל, וייאסר על הממשלה לבצע כל תשלום לפיה. "לאור המצב - מוצע בהצעת חוק זו לעגן את זכותם של תלמידי 'כולל' למלגת קיום, וזאת לאור ההכרה בחשיבות הערך שבלימוד תורה. עם זאת, לצד קביעת זכאותם של תלמידי הכולל למלגת קיום - אם הם עומדים בתנאים הסוציאליים הקבועים בחוק זה".

גפני אמר עם הגשת הצעת החוק כי מדובר בתיקון המצב שנכפה על ידי בג"ץ ועתיד להיכנס לתוקפו בעוד מספר חודשים, "אנו פועלים כבר עתה, ונפעל בכל דרך על מנת שבראשון לינואר, לא יופסק ההסדר הזה שקיים עשרות בשנים ומסייע לקבוצת האוכלוסייה החלשה ביותר בחברה הישראלית ואשר לומדת תורה יומם וליל להגנה על העם כולו. תיקון החוק הוא הפתרון הנכון והראוי להמשך הענקת הבטחת ההכנסה לאברכים ונפעל בכל הכלים הפרלמנטריים האפשריים, כדי שהחוק יתקבל בכנסת במושב הבא, ושחלילה לא יפגעו כלל בלומדי התורה הראויים לכל הערכה".